x

Образователно и езиково сътрудничество

Службата за езиково и образователно сътрудничество на Френския институт в България осъществява, заедно с ръководството на езиковите курсове и в сътрудничество с партньори от сферата на образованието и франкофонските организации, проекти и дейности за популяризиране на френския език и преподаването по и на френски език. Съвместно с Агенцията за френско образование в чужбина (AEFE) и Френската светска мисия (MLF) проследява дейността на двете учебни заведения с френски образователни програми, по-специално Френския лицей „Виктор Юго“ в София и Международното френско училище във Варна.

Оказва подкрепа на мрежа от училища със засилено изучаване на френски език, както и на 18 профилирани езикови гимназии с преподаване на френски език, 12 от които са носители на знак закачество на преподаването на френски език LabelFrancÉducation, като им предоставя френски преподаватели-стажанти и асистенти по френски език, организира обучения, франкофонски събития и осъществява педагогически проекти и срещи. Подкрепя мобилността на учителите и учениците чрез развиване на партньорства с френските регионални управления на образованието.

Платформата IFprofs Bulgarie дава възможност за разпространяване на тази информация и предоставя пространство за обмен на идеи, споделяне на опит, организиране на  обучения и създаване на фонд от споделени дигитални образователни ресурси.

Новини

Partenaires

Институции
Организации
Компании