x

Програми за преподаватели-стажанти и асистенти по френски език

В продължение на повече от десет години Френският институт в България подкрепя преподаването на френски език в езиковите гимназии с преподаване на френски език, като предоставя преподаватели-стажанти или езикови асистенти по френски език, които работят предимно в езиковите гимназии, носители на знака за качество на преподаването на френски език LabelFrancÉducation. В рамките на осеммесечни стажове те оказват подкрепа, като работят предимно върху развиването на умения за устна комуникация и овладяването на културните и междукултурните аспекти.