x

Програми за преподаватели-стажанти и асистенти по френски език

Френският институт в България подкрепя двуезичното преподаване на френски език чрез присъствието на преподаватели-стажанти и асистенти по френски език в рамките на програмата на France Education international; те работят в учебните заведения с преподаване на френски език и със засилено преподаване на френски език. Те подпомагат своите колеги, като работят предимно върху развиването на умения за устна комуникация и овладяването на културните и междукултурните аспекти. Престоят им е с продължителност 8 месеца.