x

Езикови гимназии със знак за качество на преподаването на френски езикLabelFrancÉducation

Създаден през 2012 г., знакът LabelFrancÉducation се присъжда от Министерството на Европа и външните работи на Францияза високи постижения в преподаването по и на френски език на езиковите гимназии с преподаване на френски език, в които най-малко един учебен предмет се изучава на френски език. Общообразователната подготовка в езиковите гимназии се осъществява в съответствие сучебните програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката в България.

Оперативното управление на процедурата по присъждането на знака LabelFrancÉducation е поверено на Агенцията за френско образование в чужбина (AEFE).

Днес 12 от 18 езикови гимназии с преподаване на френски език са носители на този знак за качество: