x

Екологичен подход

През 2022 г. Френският институт в България започна прилагането на екологичен подход. За тази цел през 2023 г. беше извършена оценка на емисиите му на парникови газове за 2022 г. Тази оценка, известна като „Въглероден отпечатък“, ще бъде последвана от „План за действие“ за ниски въглеродни емисии, насочен към намаляване на емисиите.

Резултатите могат да бъдат разгледани в окончателния доклад, който представя целия ни подход по прозрачен начин и обяснява използваната методология. Той може да бъде тук : РЕЗУЛТАТИ (pdf, 3.6 MB)

Докладът е обобщен в презентация, която може да бъде намерена тук: ПРЕЗЕНТАЦИЯ (pdf, 888 kb)

План за действие на Френския институт в България за намаляване на въглеродните емисии 2023-2024 (pdf, 643 kb)

„Зелената харта“, изготвена колективно, в момента е в процес на завършване преди да бъде разпространена сред екипа. Този документ ще допълни срещите и сесиите за повишаване на осведомеността относно екологично отговорното поведение, по-специално ателието „Климатична фреска“, предложено през 2022 г., и презентациите пред Общото събрание на 23 май 2023 г. Скоро той ще бъде достъпен на тази страница.