x

Екип и контакти

Френски институт в България

Френски институт в България
Площад Славейков № 3, п.к. 673, 1000 София
Тел. +359 2 937 79 22
ifb@institutfrancais.bg
Езикови курсове
Тел. +359 876 788 144; +359 2 937 79 61/56
ifb-cours@institutfrancais.bg
Лятно работно време :
От понеделник до петък / от 9:00 ч. до 18:00 ч.

Дирекция

Люк ЛЕВИ
Съветник по сътрудничеството и културната дейност
Директор на Френския институт в България

ifb@institutfrancais.bg
Клодия КАЛВО
Заместник-съветник по сътрудничеството и културната дейност
Аташе по образователно сътрудничество

claudia.calvo@institutfrancais.bg
Калина МИНДОВА
Асистент

kalina.mindova@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 22

Комуникация и партньорства

Здрава СТОЕВА
Отговорник комуникация и партньорства

zdrava.stoeva@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 13
Мария КОНАКЧИЕВА
Връзки с обществеността

maria.konaktchieva@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 18

Образователно сътрудничество

Клодия КАЛВО
Заместник-съветник по сътрудничеството и културната дейност
Аташе по образователно сътрудничество

claudia.calvo@institutfrancais.bg
Матиас ФАВРО
Аташе по сътрудничеството в областта на френския език

mathias.favreau@institutfrancais.bg
Калина МИНДОВА
Асистент

kalina.mindova@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 41

Курсове по френски език

Ромен ДЕКРОА
Отдел „Езикови курсове“ 
Директор

ifb-cours@institutfrancais.bg

Tел. + 359 2 937 79 57
Славина ЛАЗАРОВА
Отговорник „Тестове, изпити и дигитална комуникация“

slavina.lazarova@institutfrancais.bg

Tел.  + 359 2 937 79 40
Велина ЧАКЪРОВА
Асистент езикови курсове 

velina.chakarova@institutfrancais.bg

Тел. + 359 2 937 79 56; +359 876 788 144
 
Невяна ИВАНОВА
Служител „Информация“

neviana.ivanova@institutfrancais.bg

Тел. + 359 2 937 79 61; +359 876 788 144

Културно сътрудничество

Едуар МОРНО
Аташе по културното сътрудничество

edouard.mornaud@institutfrancais.bg
Блага ДЕЛЧЕВА
Сътрудник проекти

blaga.deltcheva@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 20
Кристина АНДРЕЕВА
Сътрудник проекти 

kristina.andreeva@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 21
МЕДИАТЕКА

Ана МЕТОДИЕВА
Координатор

mediatheque@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 35

Научно и университетско сътрудничество

Арно БОБЕРО
Аташе по научно и университетско сътрудничество 

arnaud.bauberot@institutfrancais.bg 
Надя Малинова
Асистент

nadia.malinova@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 48
 
CAMPUS FRANCE BULGARIE

Бранимир ГЕНЕВ
Отговорник Campus France / Стипендии

branimir.genev@institutfrancais.bg

Тел. 02/ 937 79 64

Институционално сътрудничество

Йоан ТЕРИО
Аташе по институционално сътрудничество

yoann.theriaud@institutfrancais.bg

Тел.+359 2 937 79 28
Милена ИВАНОВА
Сътрудник проекти – връзки с институциите

milena.ivanova@institutfrancais.bg

Тел. + 359 2 937 79 10 /22
 

Главен секретариат

Люкрес ДЕЛОК ФУКУ
Главен секретар

lucrece.delock-foukou@institutfrancais.bg
Калина КОНСТАНТИНОВА
Aсистент на Главния секретариат

kalina.konstantinova@institutfrancais.bg  
Тел. +359 2 937 79 15 
Марияна СТЕФАНОВА
Асистент администрация

Tел. +359 2 937 79 37  

Регионално счетоводство

Регионален счетоводител (офис в Атина)