x

Контакти и екип

Френски институт в България

Френски институт в България
Площад Славейков № 3, п.к. 673, 1000 София
Тел. +359 2 937 79 22
ifb@institutfrancais.bg
Езикови курсове
Тел. +359 876 788 144; +359 2 937 79 61/56
ifb-cours@institutfrancais.bg
Представителство на Френския институт във Варна
Тел. +359 899 80 07 44, +359 899 80 08 42
ул. Преслав 69 – 9010 Варна

Дирекция

Пиер КОЛИО
Съветник по сътрудничеството и културната дейност
Директор

Тел. +359 2 937 79 22
ifb@institutfrancais.bg
Калина МИНДОВА
Асистент

kalina.mindova@institutfrancais.bg

Главен секретариат

Кристин ПЕННЕКЕН 
Главен секретар

christine.pennequin@institutfrancais.bg
Диана Божилова   
Aсистент на главния секретариат

diana.bojilova@institutfrancais.bg   
Тел. +359 2 937 79 15 
Мариaна Стефанова
Асистент счетоводство

mariana.stefanova@institutfrancais.bg
Tел. +359 2 937 79 37  

Регионално счетоводство

Янн ЕРВО
Регионален счетоводител (офис в Атина)

yhervo@ifg.gr
        

Културно сътрудничество

Ирина ПЕТРЕСКУ
Аташе по културното сътрудничество

irina.petrescu@institutfrancais.bg
Блага ДЕЛЧЕВА
Сътрудник проекти

blaga.deltcheva@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 20
Кристина АНДРЕЕВА
Сътрудник проекти 

kristina.andreeva@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 21

Образователно сътрудничество

Клодия КАЛВО
Заместник-съветник по сътрудничеството и културната дейност
Аташе по образователно сътрудничество

claudia.calvo@institutfrancais.bg
Калина МИНДОВА
Асистент

kalina.mindova@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 17
Ромен Дескроа
Сътрудник проекти

romain.descroix@institutfrancais.bg

Представителство във Варна

Ива ДИКОВА
Аташе по сътрудничеството в областта на френския език
Представителство на Френския институт в гр. Варна

ул. Преслав, 69 – 9010 Варна

iva.dikova@institutfrancais.bg

Тел.  +359 879 149 974

Курсове по френски език

Магали РЕНИЕ-ЖЕЛЕВА
Директор, Отдел „Езикови курсове“ 

ifb-cours@institutfrancais.bg

Tел.  +359 876 788 145 + 359  937 79 57
Велина ЧАКЪРОВА
Асистент езикови курсове 

velina.chakarova@institutfrancais.bg

Тел. + 359 2 937 79 56; +359 876 788 144
 
Невяна ИВАНОВА
Служител „Информация“

neviana.ivanova@institutfrancais.bg

Тел. + 359 2 937 79 61; +359 876 788 144

Институционално сътрудничество

Йоан ТЕРИО
Аташе по институционално сътрудничество

yoann.theriaud@institutfrancais.bg

Тел.+359 2 937 79 28
Милена ИВАНОВА
Сътрудник проекти – връзки с институциите

milena.ivanova@institutfrancais.bg

Тел. + 359 2 937 79 66 /22
 

Университетско и научно сътрудничество

Светослав МИЛАНОВ
Аташе по университетско и научно сътрудничество 

svetoslav.milanov@institutfrancais.bg
Ива ДЕБРЕНЛИЕВА
Асистент

iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 48
 
Campus France България

Бисера КОЛАРОВА
Отговорник Campus France / Стипендии

bissera.kolarova@institutfrancais.bg

Тел. 02/ 937 79 64

Медиатека

Ана МЕТОДИЕВА
Координатор

mediatheque@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 35

Комуникация

Здрава СТОЕВА
Отговорник комуникация

zdrava.stoeva@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 40
Мария КОНАКЧИЕВА
Връзки с обществеността

maria.konaktchieva@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 18
Николай ЛЮБЕНОВ
Асистент комуникация

nikolay.lyubenov@institutfrancais.bg

Тел. +359 2 937 79 66

IT Отдел

Виктор БОЖИЛОВ

Тел. +359 2 937 79 65
informaticien@institutfrancais.bg