x

Дейности за популяризиране на френския език

Фестивалът „Най-краткия ден“

Фестивалът „Le jour le + Court“ е фестивал за късометражно кино, организиран от Френския институт в България. Той предоставя възможност за прожекции на поредица от късометражни филми в гимназиите с преподаване на френски език и във франкофонските програми на университетите в България.

Предизвикателството да четем

Предизвикателството да четем е състезание между ученици от езиковите гимназии. То позволява на 9-ти и 10-ти клас от езиковите гимназии с преподаване на френски като първи чужд език и на ученици от 10-ти и 11-ти клас от езиковите гимназии с преподаване на френски като втори чужд език да проверят разбирането си на литературно произведение, като отговарят на поредица от въпроси, зададени по време на финалния кръг, провеждан присъствено в София и Варна или онлайн.

Изборът на България за награда Гонкур – ноември до юни

Българският избор за присъждане на Гонкур е литературна награда, учредена от Френския институт в България под егидата на Académie Goncourt. В състезанието участват четирите романа, включени в третата официална селекция на Académie Goncourt.

Събитието е насочено към ученици от 11 и 12 клас и студенти, които обичат литературата и имат подходящо ниво на френски език. Групите са съставени от минимум 4 или 5 участника.

Международен фестивал на училищния франкофонски театър

Международният фестивал на училищния франкофонски театър е създаден, за да стимулира овладяването на театралното изкуство и да насърчи изучаването на френски език. През последните няколко години се провежда в Стара Загора през април. Фестивалът има за цел да популяризира овладяването на театралното изкуство като метод за изучаване на френски език и съхраняване на ценностите, свързани с толерантността и солидарността, както и да насърчи мобилността и обмена между ученици, изучаващи френски език.

През 2018 г. фестивалът промени структурата си, за да може да се присъедини към международната мрежа на училищните фестивали на франкофонския театър, която представя пиеси на френски език за игра и четене от колекцията 10 от 10.

https://www.10sur10.com.pl/festivals/bulgarie/