x

Годишни отчети

Годишните отчети се публикуват ежегодно и отразяват проектите и дейностите, осъществени от Френския институт в България и неговите партньори. Създадени с цел да бъдат ясни и прозрачни, годишните отчети дават възможност на всеки да се запознае с мисиите на Института и ценностите, които го ръководят, чрез конкретни примери: културно, университетско и институционално сътрудничество, образователно сътрудничество, курсове по френски език, медиатека, комуникации и партньорства.