x

Профилирани езикови гимназии с преподаване на френски език

Франкофонското двуезично образование: една дълга традиция

България има дълга франкофонска традиция, свързана с нейната история. През 1885 г. френският език е първият задължително преподаван европейски език в държавните училища. Тази традиция продължава и днес, въпреки че френският език вече не е най-широко преподаваният чужд език, като България остава силно привързана към франкофонията страна. Доказателство за това са присъединяванетоѝ към Международната организация на франкофонията (OIF) през 1993 г. и приемането на седалището на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа(CREFECO).

Около 25 000 ученици в общообразователните и професионалнитеучилища са избрали да изучават френски език. Първата езикова гимназия с преподаване на френски език е открита през 1950 г. в Ловеч.

Днес съществуват 18 профилирани езикови гимназии с преподаване на френски език, където се обучават приблизително 6000 ученици, които изучават интензивно (най-малко 18 часа седмично) френски език през първата гимназиална година(8 клас).В девети клас се въвежда изучаването на най-малко три учебни предмета на френски език, като най-често преподаваните предмети на френски език са биология, история, химия и география. Езиковите гимназии са източник на бъдещи студенти за университетските франкофонски програми в България.

Сертификат за билингвално франкофонско обучение

Сертификатът за билингвално франкофонско обучение е документ, който удостоверява придобиване на общообразователна подготовка в езиковите гимназии с интензивно изучаване на френски език. Той свидетелства за владеене на френски език и овладяване на учебен предмет, преподаван на френски език,като може да бъде предимство за кандидатстване във франкофонски университет.

Предназначен е за учениците от 11-ти и 12-ти клас на езиковите гимназии с преподаване на френски език, които са придобили ниво B2. Издава се съвместно от българското министерство на образованието и науката и посолството на Франция в България.

Сертификатът за билингвално франкофонско обучение се придобива след полагане на изпит в две части : писмено разработване на тема на френски език и устната ѝ защита.

Франкофонското двуезично образование в България (19/01/2022)