x

Подкрепа за преподаването по и на френски език: билингвално и разширено обучение

Френският институт в България иска да засили своята подкрепа за езиковите гимназии с френски паралелки (9 от които са носители на марката за качество LabelFrancÉducation) и за гимназиите с разширено изучаване на френски език.

С цел да се достигне до всички училища в страната, тези 5 експертни и обучителни дейности ще се проведат дистанционно в Zoom от април до ноември 2022 г.

Отделът за образователно и езиково сътрудничество се обръща към експертите от France Education International (FEI), оператор под ръководството на френското министерство на образованието, на младежта и спорта.

  • Подход за качествено преподаване – техники на преподаването/планиране на преподаването – април 2022
  • Обучение по методика на преподаването на френски език – май 2022
  • Обучение по методика на преподаването на предмети, изучавани на френски език (хуманитарни науки) – октомври 2022
  • Обучение по методика на преподаването на предмети, изучавани на френски език (науки, STEM) – октомври 2022
  • Интердисциплинарно дигитално обучение – френски език + предмети, изучавани на френски език – ноември 2022

Обучение на преподавателите по френски език и по учебните предмети, изучавани на френски език

Стипендии за обучение във Франция: краткосрочни педагогически или езикови стажове

Всяка година Френският институт в България предлага редица стипендии за краткосрочни педагогически или езикови стажове. Тези стажове за усъвършенстване в областта на методиката на преподаване на френския език и култура са насочени към учители, преподаващи френски език или учебни предмети на френски език в български основни училища или гимназии. Обучението се провежда в продължение на две седмици в учебен център във Франция, избран от Френския институт в България. Всяка стипендия покрива таксата за педагогическо обучение, разходите за двупосочен самолетен билет от София до мястото на стажа, разходите за настаняване и включва дневни командировъчни пари.

Уебинари IFprofs

Френският институт в Париж редовно организира уебинари за учители (всички учебни предмети), записите на които се публикуват след тованаплатформата IFprofs.

Администраторите на страницата IFprofs България предлагат други уебинари през цялата година.
За присъединяване към платформата : ТУК
Упътване за създаване на профил в платформата IFprofs : ТУК

Обучение за оценители на изпитите за придобиване на дипломите за владеене на френски език DELF и DALF

Изпитите за придобиване на дипломите за владеене на френски език DELF и DALF се полагат в 175 държави. В България те се организират всяка година в 5 учебни заведения: 9-а френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“- гр. Стара Загора, Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ – гр. Бургас, IV Езикова гимназия Фредерик Жолио – Кюри – гр. Варна и Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч. Изпитни центровеза придобиване на дипломите за владеене на френски език DELF и DALF са иФренският институт в България, Алианс Франсез – Варна и Алианс Франсез – Бургас.

Кандидатите за придобиване на дипломите за владеене на френски език DELF и DALF се оценяват от специалисти по френски език, акредитирани от френскотоминистерството на националното образование, които преминават през обучение за оценители на изпитите за придобиване на дипломите за владеене на френски език DELF и DALF.

Всяка година Френският институт в България организираприсъствени и онлайн обучения за придобиването или подновяването на акредитацията като оценителина български преподаватели по френски език.
За да научите повече за изпитите DELF и DALF: (връзка в секцията „сертификати и дипломи“ на отдела за курсове).

Обучителни семинари и работни срещи

В сътрудничество с „Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България (APFB) Френският институт в България организира присъствени или онлайн обучения или работни срещи за учители по и на френски език в рамките на летни или есенни университети, конференции, семинари.

Уебинари на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа (CREFECO) – ТУК