x

Подкрепа за продължаващо обучение на преподавателите по и на френски език

В рамките на своята дейност в подкрепа на преподаването по и на френски език, Френският институт в България подкрепя преподавателите в езиковите гимназии с френски език (11 от които, отличени със знака LabelFrancÉducation), гимназиите със засилено изучаване на френски език и училищата, в които френски се изучава като втори чужд език.

Обучения, водени от обучители от Френския институт в България

Отделът за езиково и образователно сътрудничество на Френския институт в България организира обучения за преподаватели на дисциплини, преподавани на френски език(DNL) в езиковите гимназии, както и курсове за подготовка на учениците за изпитите DELF.

France Education international : Подкрепа за преподаването по и на френски език: преподаване на френски, включително и на дисциплини на френски език, както и на засилено преподаване на френски език

В рамките на своята дейност в подкрепа на преподаването по и на френски език в България, Френският институт в България подкрепя езиковите гимназии с преподаване на френски език и дисциплини на френски (11 от тях, отличени със знака LabelFrancÉducation) и гимназиите със засилено изучаване на френски език, прилагайки експертизата на France Education international (FEI), организация, подчинена пряко на френското министерство на образованието, младежта и спорта.

CAVILAM-Alliance française : Стипендии за обучение във Франция: кратки педагогически или езикови стажове

Всяка година Френският институт в България обявява няколко стипендии за двуседмични педагогически стажове в CAVILAM-Alliance français в град Виши.Тези стажове за подобряване на методологията на преподаване на френски език и френска култура са насочени към преподавателите по и на френски език от началния курс, както и към тези от гимназиалния.

Всяка стипендия покрива разходите за обучение, транспорт – отиване и връщане със самолет от София до мястото на стажа, настананяване, както и някои допълнителни разходи.

Годишна среща за френския език

Годишната среща за френския език, организирана съвместно с Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България е важно събитиe за обмен и обучение.

Организирана от 2022 г.  и с определена тема, чрез лекции и ателиета, тя обединява всички участници и партньори в сферата на образованието.

Нейното първо издание на тема „Предизвикателствата пред езиковото разнообразие в Европа в дигиталната ера и мястото на френския език в България“ се проведе в гимназия „Екзарх Йосиф I“ в град Ловеч на 10 и 11 юни 2022 г., в рамките на френското председателство на Съвета на ЕС.