x

Избрани сайтове

 
Основни източници за изучване и преподаване на френски език Le dictionnaire des francophones

Le point du FLE : Le point du FLE обединява множество линкове към източници за учене и преподаване, които редовно се актуализират. В портала се публикуват и обяви за работа и новини. Целите на платформата са да: се събират и класифицират множеството източници за учене и преподаване на френски език, достъпни в Интернет, и да ги представи под формата на справочник (френски език за чужденци, френски като език на преподаване за нефренскоговорящи във франкофонска образователна система, френски като майчин език, начална грамотност).се предложи практичен и удобен инструмент, позволяващ бързо намиране на търсения източник. се предостави богата база данни от онлайн материали, като подчертае силния образователен потенциал на Интернет. се изтъкне и популяризира забележителната работа на авторите на учебно съдържание  се публикуват образователни източници.

Le café du FLE : На сайта на „институциите, работещи за разпространението на френския като чужд език“, Le Café du FLE се публикуват новини за преподаването на френския като чужд език, идеи за преподаване или интервюта специалисти по френски език като чужд. 

Plaisir d’apprendre, онлайн източници

Enseigner le français : Сайт на телевизионния канал TV5 Monde, който предлага видеа и свързани с тях педагогически документи.

Première classe : TV5 Monde предоставя модули за своите онлайн езикови курсове. Всички дейности се основават на автентични документи. Учащите се получават достъп и до помощен наръчник.

RFI Savoirs : Педагогически документи, изготвени въз основа на емисиите на Radio France Internationale

Bonjour de France : Курсове, граматика, цивилизация, разбиране, фонетика, упражнения, караоке… Bonjour de France е „киберсписание“ за учене на френски език. Въпреки че сайтът е предназначен за учещите френски език, той предлага и педагогически документи за преподаватели.  

France Education international FEI : Основна институция за образование и разпространение на френски език като чужд по цял свят, по-специално в областта на обучението и оценяването. (изпити за владеене на френски като чужд език DELF, DALF, TCF, и т.н.). На сайта на FEI се предоставят също така библиографии и тематични досиета за сваляне.

Conseil de l’Europe : Сайтът на Съвета на Европа предлага пълния вариант на Общата европейска езикова рамка (CECRL), както и допълнителни документи, критерии и показатели за езикова компетентност и илюстрации, класифицирани по ниво.

Le Réseau Canopé : Réseau Canopé е държавна институция с клонове на територията на цяла Франция, която работи в шест ключови направления: педагогика, онлайн учебни източници, образование и гражданство, изкуства, култура и културно наследство и документация.
Онлайн източници: сайтове, мобилни приложения, МООС, блоговеНаучете сами френския език онлайн

Интернет сайтове за самообучение  

Language Guide (речник) : Възможности за учене на нови думи на 18 езика  
Le plaisir d’apprendre Quiz France : 16 въпросника върху френската култура
Podcast Français Facile : 4 нива на френски език, от начинаещо до средно ниво (A1 до B2)
France podcasts : Съвети и примерни упражнения за подготовка за изпити 

Мобилни приложения за самообучение  

Fun Easy Learn : Многоезичен интерфейс, адаптиран за начинаещи
Duolingo : Възможност за учене на 6 езика, включително и на френски, със забавни методи
Apprendre le français TV5 Monde : 3000 упражнения, видеа, емисии, репортажи (от ниво А1 до B2)
1001 Lettres : 4 сфери на обучение, разпределени в 35 модула, 1403 въпросника и 128 интерактивни курсове 
Français Premiers Pas : Интерфейс на френски език, адаптиран за начинаещи ; осем ситуации от ежедневието 
Leximage + 

Онлайн инструменти за преподаватели и ученици

Kahoot : Създаване на тестове със затворени въпроси.
Powtoon : Създаване на видео материал.
Amara : Субтитриране на видео.
Ed puzzle : Озвучаване на видео.
Audacity : Създаване на аудиосъдържание.
Pixton : Създаване на комикси.
Quizlet : Създаване на бележки за преговаряне на езиковия материал.
Piktochart : Създаване на инфографики и презентации.
Nuage de mots : Създаване на езикови облаци.
Rébus o matic : Онлайн платформа за създаване на ребуси. Въведете вашия текст и той ще бъде подреден като ребус.  

MOOC   

MOOC Работа във Франция 
MOOC Живот и работа във Франция
MOOC 2 Move – френски език за учене в университет
MOOC Fautomaton – Да поправим правописните, лексикалните, синтактичните и стилистичните грешки
MOOC Заедно във Франция

Блогове  

GabFle : Блог за учене на френски език с помощта на интервюта с франкофони
Français Langue Étonnante : този блог предлага различни методи за изучаване на френския език, по-специално видео документи, упражнения, педагогически разработки
TICs en FLE : Блог за споделяне на учебни материали за всички нива, включително и за деца.
Le bistrot du FLE : Блог с различни упражнения за всички нива, за всички учещи и преподаващи френски език.
Le jeu en classe de langue : Блог за игри по време на учебните занятия. Идеи, документи за принтиране. 
Bonjour FLE : Блог с учебни материали за принтиране за всички нива
Bout de gomme : Създаден от начален учител, този блог предлага документи с упражнения, които могат да бъдат адаптирани за ученици, изучаващи френски език като майчин в чуждоезична образователна система или френски като чужд език.
Le web pédagogique : Портал с различни блогове по френски като чужд език. Идеален за намиране на упражнения, игри, документи за информационните и комуникационните технологии в преподаването, както и на линкове към други сайтове.
  Деца / юноши  TV5 Monde
Dessine-moi une histoire : Учебни материали на различни теми за децата от предучилищното образование.
Languages online : Интерактивни игри за деца и педагогически разработки.
La tête à modeler : Множество учебни материали, идеи „направи си сам“, рисуване, ръчен труд, рецепти за правене с децата, класирани по тематики.
Petites têtes : Песни, приказки, игри за децата.
Momes.net : Сайт за родителите, предлагащ идеи за упражнения, които могат да бъдат използвани и в класната стая.
TV5monde : Преподаване на френски език с TV5 monde, специален раздел за деца и юноши. Множество учебни материали за преподавателите.
Tivi5monde : Каналът TV5 за деца. Видеа и игри на френски език, които могат да бъдат приложени в клас.
La p’tite école du FLE : Учебни материали за преподаване на френския като чужд език в началното училище.
1 jour 1 actu : Сайт с новини за юношите. Идеален за ученици, изучаващи френски език като майчин в чуждоезична образователна система или френски като чужд език.
France TV Éducation : Сайтът на France Télévision за деца. Множество тематични видеа, приложими в клас.

Youtube канали (за юноши):  

Cyprien  
Squeezie
Andy
КултураVoyages en français : Сайт за учещите френски език, които искат да посетят Франция, и по-специално Аквитания. Платформата предлага педагогически разработки в PDF формат, видеа, аудио файлове (за учители и учащи), които предлагат учене на френския език чрез запознаване с Аквитанския регион.

Polar FLE : Упражнения и игри с полицейски загадки. 

Le plaisir d’apprendre Quiz France : 16 въпросника върху френската култура.

Scoop it FLE : Платформа за споделяне на учебни материали по френски език.

Les Zexperts : Сайт, който предлага множество статии, педагогически разработки, игри и идеи за учебните занятия. За всички нива.
Граматика  Le conjugueur : Намерете в Интернет спрежението на всеки един глагол във всяко едно време :  

Bescherelle : Сайтът предлага онлайн игри, упражнения за спрягане на глаголи или диктовки.

La grammaire interactive de Reverso : Онлайн граматика.

Projet Voltaire : Идеален блог за всички колебания, свързани с правопис и граматика.

Français facile : Онлайн упражнения по граматика за всички нива.

Le plaisir d’apprendre : Подбор от онлайн упражнения по граматика, разработена от педагогическия екип на CAVILAM – Алианс Франсез, с подкрепата на Службата за сътрудничество и културна дейност / Френски институт в Тунис.  
ЛексикаLexique FLE : Споделяне на педагогически материали за учене на лексика. Интерактивни упражнения. 

L’argot : Аудио файлове, текстове и илюстрации за работа върху разговорния и жаргонен френски език.

Language Guide (Речник) : Учене на нови думи на 18 езика.
Фонетика  Phonetique.free : Работа върху произношение и интонация. Сайтът предлага и упражнения за открояване на разликата между звуците във френския език.

Articuler : Скоропоговорки, упражнения за дикция и работа върху произношението.

La phonétique en jouant : Учебни материали и идеи за игри за работа върху произношението.    
Двуезично и многоезично преподаванеЗа езиково обучение : Учебни материали за работа в клас и методически материали за езиковите гимназии с преподаване на френски език, както и инструменти за насърчаване на многоезичното обучение.

Двуезичен речник на науките 

Учебници по предмети, преподавани на френски език, разработени съгласно българските програми за 9-ти и 10-ти клас (Министерство на образованието и науката)