x

Обмени, партньорства и сътрудничество с френското министерство на националното образование

Програма Ронсар

Програмата Ronsard е програма за ученическа мобилност, която се осъществява съвместно от регионалните управления на образованието в Нанси-Мец и Гренобъл и Френския институт в България.

Целта на програмата RONSARD е да позволи на младите гимназисти да се запознаят сдруга образователна система в партньорско училище, както и сдруга култура в приемното семейство.

Обменът се основава на принципа на реципрочността:българските ученици живеят във френско семейство в продължение четири седмици през май и приемат в дома сив България френски ученикпрез юни същата година. Учениците по програмата Ronsard посещават учебните занятия в училището на техния партньор.

Отдавна са установени и други партньорства в рамките на сътрудничество с други регионални управления на образованието между френски и български общообразователни и професионални училища. Те позволяват обмен и мобилност на учители и ученици. Това са основно проекти по програмата Еразъм+.