x

Месец на франкофонията

Франкофония 2022 – програма

Френско караоке

Караокето е предназначено за 7-ми и 8-ми клас във френските и франкофонските учебни заведения в град София. То е повод за учителите по френски език да работят в клас, използвайки популярни френски и франкофонски песни и да участват с отбор от 7 – 8 ученици в заключителното събитие. Караокето представлява възможност за организиране на задушевно събитие, посветено на песните на френски език.

Диктовка на Франкофонията

Диктовката се организира от Френския институт в България и Международната организация на Франкофонията и включва десетте думи на Франкофонията. Участие могат да вземат всички любители на френския език.

Маратон по креативно писане

Събитието, организирано от Асоциацията на преподавателите по и на френски език, приканва участниците да напишат литературен текст с десетте думи на Франкофонията. Това събитие дава възможност за изява на писателския талант на ученици, които са запалени по френския език.

Франкофонско рали

По време на месеца на Франкофонията в учебните заведения се организират франкофонски ралита. Участниците са събрани в отбори от 8 ученици от 8 клас и са придружени от учител по френски език или по друг учебен предмет. По време на ралито учениците трябва да отговорят, според уликите, които намират в хода на играта, на списък с въпроси за Франция и Франкофонията.

Хайку20март

По повод Международния ден на Франкофонията Френският институт в България предлага на институции и асоциации, в които се изучава френски език, да участват в събитието Хайку20 март, като по този начин се дава възможност на изучаващите френски език да обменят мнения да напишат заедно кратки стихотворения. Участниците пишат хайку по модела на малкото японско стихотворение: три реда от 5 до 7 срички на тема, свързана със сезон или определен момент.