x

Научно и университетско сътрудничество

Научното и университетско сътрудничество между България и Франция има дългогодишна традиция. Първото двустранно споразумение е подписано през 1966 г. Днес Франция е един от водещите европейски партньори на България в областта на научноизследователската дейност.

Отделът за научно и университетско сътрудничество има за основна мисия да следва и насърчава съвместните дейности и проекти между двете страни в областите висше образование и научни изследвания.

Сътрудничеството във висшето образование се изразява в създаването и подкрепата на двойни дипломи между френски и български университети.

Ежегодният „Виртуален форум за образование и професионална реализация“ дава възможност на българските ученици и студенти да се срещнат и разговарят с представители на френските висши учебни заведения. Представителството Кампус Франс България консултира и съветва ежедневно кандидатите, които желаят да продължат образованието си във Франция.

Отделът за научно и университетско сътрудничество подкрепя осемте университетски франкофонски програми в българските университети.

Пример за постигнати отлични резултати на двустранно научно сътрудничество е програмата Юбер Кюриен „Рила“, която дава възможност за развитие на научния обмен между френски и български екипи.

Стипендиите „France Excellence“ са друг инструмент на научното и университетско сътрудничество. Те способстват за студентска мобилност във Франция по програми за обучение на ниво Бакалавър, Магистър, докторантура под двойно или съвместно научно ръководство, както и за научен престой на високо ниво.


Новини

Висше образование във Франция

Организацията на френското висше образование е в съответствие с общата европейска схема : Licence, Master, Doctorat (LMD).
То предлага разнообразни възможности за обучение в съответните специалности. Навсякъде във Франция съществуват висши учебни заведения във всички области на знанието и с високо качество на подготовка : университети, висши училища по мениджмънт, инженерни училища, висши училища по изкуства и други. 

Да учим на френски в България

Членка на Международната Организация на Франкофонията (OIF), България разполага с мрежа от университети, които предлагат осем франкофонски програми в различни области : електроинженерство и информатика (магистър инженер), химично и биохимично инженерство (магистър инженер), икономика и стопанско управление (бакалавър), политически науки (бакалавър и магистър), право на ЕС (магистър), приложни чужди езици за администрация и управление (бакалавър), технологии в писмения и устния превод (магистър), франкофония, многоезичие и междукултурна медиация (магистър).

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ

Програма за стипендии „France Excellence“

Стипендиите „France Excellence“ се отпускат всяка година от Френския институт в България за дипломантски програми на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle) и докторантура  под съвместно научно ръководство (codirection internationale), както и за научен престой на високо ниво. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Заедно за науката

Всяка година, Френският институт в България обявява различни конкурси в подкрепа на научни проекти, събития и мобилност. Финансирането има за цел да подкрепи сътрудничеството между България и Франция във всички области на научните изследвания.

Тези конкурси са отворени за всички области на научните проучвания (вкл. хуманитарни и социални науки). Кандидатурите могат да бъдат на френски или на английски език.

Конкурс за подкрепа на научни проекти Научен престой на високо ниво Програма Юбер Кюриен (PHC) „Рила“

Франс Алумни България

Имаме удоволствието да ви предложим да се регистрирате в платформата Франс Алумни България, създадена през 2016 година и насочена към всички бивши български студенти преминали през френската образователна система

Повече информация