x

Научно и университетско сътрудничество

Научно и университетско сътрудничество

Научното и университетско сътрудничество между България и Франция има дългогодишна традиция. Първото двустранно споразумение е подписано през 1966 г. Днес Франция е първия европейски партньор на България в областта на научноизследователската дейност.

Отделът за научно и университетско сътрудничество има за основна мисия да следва и насърчава съвместните дейности и проекти между двете страни в областите висше образование и научни изследвания.

Сътрудничеството във висшето образование се изразява в създаването и подкрепата на двойни дипломи между френски и български университети.

Ежегодният салон „Образование и професионална реализация“ дава възможност на българските студенти да се срещнат присъствено или в електронна среда с представители на френските висши учебни заведения. Представителството Кампус Франс България консултира и съветва ежедневно кандидатите, които желаят да продължат образованието си във Франция.

Отделът за научно и университетско сътрудничество поддържа и спомага за развитието на десет университетски франкофонски програми в българските университети.

Пример за постигнати отлични резултати на двустранно научно сътрудничество е програмата Юбер Кюриен „Рила“, която дава възможност за развитие на научния обмен между френски и български екипи.

Стипендиите на Френското правителство са друг инструмент на научното и университетско сътрудничество. Те способстват за студентска мобилност във Франция по програми за обучение на ниво Бакалавър, Магистър, докторантура под двойно научно ръководство, както и за научен престой на високо ниво.

Новини

Висше образование във Франция

Организацията на френското висше образование е в съответствие с общата европейска схема : Licence, Master, Doctorat (LMD).
То предлага разнообразни възможности за обучение в съответните специалности. Навсякъде във Франция съществуват висши учебни заведения във всички области на знанието и с високо качество на подготовка : университети, висши училища по мениджмънт, инженерни училища, висши училища по изкуства и други. 

Да учим на френски в България

Членка на Международната Организация на Франкофонията (OIF), България разполага с мрежа от университети, които предлагат десет франкофонски програми в различни области : електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, международна логистика и транспорт, икономика и стопанско управление, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, технологии на превода, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ

Стипендии на френското правителство

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България за дипломантски програми на нива бакалавър (L1),   магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Конкурс за финансиране на университетски проекти

Френският институт в България обявява всяка година конкурс за подкрепа на проекти, свързани с университетски и научни събития и/или публикации.

Повече информация

Франс Алумни България

Имаме удоволствието да ви предложим да се регистрирате в платформата Франс Алумни България, създадена през 2016 година и насочена към всички бивши български студенти преминали през френската образователна система

Повече информация