x

Изкуство и култура

Изкуство и култура

Отделът по културно сътрудничество на Френския институт в България гради мостове между двете култури. Оказва съдействие на френските и български културни дейци да инициират или подкрепят нови проекти на българска територия, в сътрудничество с културните институции и независимата сцена. Окуражава партньорствата между българските и френските културни институции в различни области на изкуството, а също и в сфери като културното наследство, музейната дейност, архитектурата и градоустройството, посредством организирането или участието в изложби, творчески прояви, семинари, ателиета или обществени дебати, достъпни за всички. Зала „Славейков“, част от френската мрежа дигитализирани зали по света, позволява да се даде трибуна на френското и европейското авторско кино. Тя е и важен елемент в двустранното сътрудничество..

Програма

Дебат на идеи

Организиран под формата на дискусия, конференция, лекция, кино или изложба, дебатът на идеи благоприятства обмена на идеи и опит във всички представителства на френската културна мрежа в чужбина, като често се съчетават и с други организирани събития и програми. Разнообразието от теми, които Френският институт в България предлага, следват тенденцията на иновативните формати към публика с интереси в различни области, а основна цел е да се ангажира вниманието на гражданското общество към големите актуални въпроси.

Събития

За гледане/слушане

Френският институт ви препоръчва

Професионална мобилност

Френският институт в България поощрява мобилността на професионалисти от сферата на културата към Франция, посредством програми на френското Министерство на културата, например Résidence culture или такива, организирани от Френския институт в Париж, като Focus, насочени към сценичните изкуства или музиката, архитектурата, визуалните изкуства или фотографията. Френският институт в България информира българската културна общност за покани за международни конкурси обявени от специализирани френски организации, като например Villa Noailles в Йер, или Le Fresnoy – Национално студио за съвременни изкуства в Туркоан.

Обяви