x

Преса

Френски вестници : списък с всички франкофонски медии, предоставян от ООН

Портал на френската преса : препращания към различни френски периодични издания

Консултирайте безплатно френската преса като се регистрирате онлайн в Culturethèque.

Радио

Radio France

RFI

RFI (les mots de l’actualité) : Хроники, които показват определени думи или езикови съчетания, показвайки тяхната транскрипция

Europe 1

RTL

Arte Radio

Radio Canada

RTS

Les fictions radiophoniques de France Culture

Canal Académie : Подкасти, лекции и педагогически документи. Каналът е много подходящ за хора в напреднал етап на обучение.

Телевизия

TV5Monde Plus : френскоезична телевизия

France 24 : новинарска френскоезична телевизия

Euronews

RTBF

Itele 

Arte

France TV Éducation

INA : Тук можете да намерите архивни видеа на френски език, които могат да бъдат използвани за преподаване на френски като чужд език.

Culture pub : Интернет сайт за международни реклами