x

Научен престой на високо ниво

Конкурсът се удължава до 15 септември 2023 г. Кандидатствайте!

Тази програма е насочена към българските изследователи. Тя финансира краткосрочен научен престой във Франция (15 дни или 1 месец), през който изследователят работи на място с френския екип. Стипендията покрива разходи за пребиваване, както и допълнителна здравна застраховка. Агенция Campus France оказва помощ при намирането на жилище. При необходимост може да поеме и транспортните разходи във Франция до населеното място, в което се провежда научният престой.
Условие: Кандидатът да е с българско гражданство и да живее в България.

При оценяването ще се даде предимство на проектните предложения, при които се установява ново сътрудничество, или научни проекти в процес на развитие, предвиждащи научен обмен в дългосрочен план и / или съвместно участие в европейски програми (Хоризонт Европа, Програма „Мария Склодовска-Кюри“, Програма Widening за разширяване на участието в науката и др.).

Програмата включва две категории:

1- Докторанти и млади изследователи
• Докторанти (на възраст до 40 години) от всички области на знанието, зачислени в докторантура в България, (но не под двойно или съвместно научно ръководство)
• Постдокторанти / изследователи, придобили своята докторска диплома по-малко от 5 години преди датата на престоя във Франция и които са на щат в български университет или научна организация.
Стипендията е в размер на 852 € за 15 дневен престой и 1704 € за престой от един месец.

2- Утвърдени изследователи
• Постдокторанти / изследователи, придобили своята докторска диплома повече от 5 години преди датата на престоя във Франция, които са на щат в български университет или научна организация.
Стипендията е в размер на 1027 € за 15 дневен престой и 2055 € за престой от един месец.

Подаване на документи за кандидатстване:

За програма « Научен престой на високо ниво» – Докторанти и Млади изследователи:

• Формуляр, попълнен на френски или на английски език (изтеглете формуляра оттук)
• Снимка, залепена върху формуляра
• Копие на личната карта
• CV
• Кратко представяне на проекта и целта на кандидата
• служебна бележка за зачисление на докторанта в България
• Копие на докторската диплома за младите изследователи
• писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой


За програма « Научен престой на високо ниво» – Утвърдени изследователи:

• Формуляр, попълнен на френски или на английски език (изтеглете формуляра оттук)
• снимка, залепена върху формуляра
• копие на личната карта
• CV
• кратко представяне на проекта и целта на кандидата
• копие на докторската диплома и на дипломата за хабилитация
• писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой

Контакт : bissera.kolarova@institutfrancais.bg
Тел : +359 2 937 79 64

Срокове:

• Крайна дата за подаване на документите: 15 септември 2023 г.
• Обявяване на избраните кандидатури: 20 септември 2023 г.

Назад