x

Виртуален форум за образование и професионална реализация

25.08.2021

Френският институт в България и Агенция Campus France Париж организираха на 19 ноември 2021 втория « Виртуален форум за образование и професионална реализация».

Събитието е част от глобалната политика за популяризиране на френското висше образование и на франкофонските програми в България, провеждана от дълги години от Френския институт в България и насочена към студентите и университетските партньори.

Франция е четвърта страна в света по прием на чуждестранни студенти и седма по прием на български студенти. В системата на френското висше образование са обхванати 60 университета, над 270 висши инженерни училища, 300 висши училища по търговия и мениджмънт, 100 държавни висши училища по изкуства, 22 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти.

В 5 български университета се предлагат 10 франкофонски програми в областите: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, международна логистика и транспорт, икономика и стопанско управление, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, технологии на писмения и устния превод, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.

С участието на предприятия, установили се на българския пазар, тази проява има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Посетителите бяха франкофони и нефранкофони:

  • ученици, които желаят да продължат образованието си във Франция или във франкофонските програми в българия
  • студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България
  • студенти, които търсят професионален стаж 
  • дипломирани специалисти, търсещи работа

Предложени бяха 3 секции:

Секция « Учебни заведения », където представители на френски висшщи учебни заведения, както и на франкофонските програми в България, информираха за предлаганите учебни програми за университетската 2022/2023 година и свързаните с тях възможности за професионална реализация.

Секция « Предприятия », където представители на предприятия в България се срещнаха в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете и на работните места, които предлагат.

Секция « Уебинари », където университетски преподаватели и професионалисти изнесоха конференции по въпроси, свързани с обучението във висши учебни заведения, както и с търсене на стаж или работа.

За учстие във Форума регистрацията е задължителна.

Сайтът http://bg.studyinfrancevirtualfairbalkans.com позволява записване онлайн и изготвяне на  индивидуален график на срещи с представители на учебните заведения и на предприятията както и за участие в уебинарите.

Назад