x

Виртуален форум за образование и професионална реализация

25.08.2021

Френският институт в България и Агенция Campus France Париж имат удоволствието да Ви поканят да участвате на 18 ноември 2022 г. във „Виртуалния форум за образование и професионална реализация“.

Безопасност, близост, екологичен пример, удобство

И тази година отново избрахме виртуалния формат, за да не се налага да се справяме с евентуално възобновяване на пандемията, и за да гарантираме максимално безопасността на всички участници. Но най-вече, защото установихме, че този формат привлича по-голям брой студенти от цялата страна. Поради тази причина решихме, че е важно да отидем възможно най-близо до тях, там, където се намират и което виртуалният формат позволява. И накрая, този избор е в рамките на подхода за „зелен Френски институт в България“, чието начало поставихме тази година с цел да дадем пример за намаляване на въглеродния ни отпечатък и опазване на околната среда.

За улеснение запазихме същото име и достъп до платформата

Събитието е част от глобалната политика за популяризиране на френското висше образование и на франкофонските програми в България, провеждана от дълги години от Френския институт в България и насочена към студентите и университетските партньори.

Франция е 4та страна в света по прием на чуждестранни студенти и седма по прием на български студенти. В системата на френското висше образование са обхванати 60 университета, над 270 висши инженерни училища, 300 висши училища по търговия и мениджмънт, 100 държавни висши училища по изкуства, 22 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти.

В 5 български университета се предлагат 10 франкофонски програми в областите: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, международна логистика и транспорт, икономика и стопанско управление, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, технологии на писмения и устния превод, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.

С участието на предприятия, установили се на българския пазар, тази проява има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Очаквана посетители, франкофони и нефранкофони:

  • ученици, които се интересуват от френското висше образование
  • студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България
  • студенти, които търсят професионален стаж
  • дипломирани специалисти, търсещи работа

Предлагат се 3 секции:

  • Секция „Учебни заведения“, където представители  на френски висшщи учебни заведения, както и на франкофонските програми в България, ще информират за предлаганите учебни програми за университетската 2023/2024 година и свързаните с тях възможности за професионална реализация.
  • Секция „Предприятия“, където представители на предприятия в България ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете и на работните места, които предлагат.
  • Секция „Уебинари“, където университетски преподаватели и професионалисти ще изнесат конференции по въпроси свързани с обучението във висши учебни заведения, както и с търсене на стаж или работа.

За да участвате във Форума регистрацията е задължителна, както и предварително насрочване на срещи с представителите на избраните от вас учебни заведения и/или предприятия.

Сайтът http://bg.studyinfrancevirtualfairbalkans.com ви позволява записване онлайн и изготвяне на индивидуален график на срещи с представители на учебните заведения и на предприятията, както и за участие в уебинарите.

Очакваме Ви!

Назад