x

Програма за стипендии « France Excellence Europa »

Програмата за стипендии « France Excellence Europa » е насочена към студенти от Европейския съюз, франкофони и нефранкофони, които имат проект за обучение на магистърско ниво във френски висши учебни заведения.

Тази стипендия се предоставя за високи академични резултати и се вписва в стратегическите приоритети на френското  Министерство на Европа и външните работи.

Изисквания към кандидатите

 • да имат гражданство на една от 26-те държави-членки на ЕС
 • да са на възраст между 18 и 26 години
 • да са приети във френско висше учебно заведение в ниво M1 или M2
 • да не притежават френска диплома за завършена образователна степен
 • да не получават стипендия по програма Eразъм+, на AUF или друга

Научни области :

Културно наследство; Образование, педагогика; Френски език и цивилизация, чужди езици и цивилизации и европеистика; Политически и правни науки; Здравеопазване ; Науки за околната среда; Информатика.

Продължителност на стипендията

 • 12 месеца при записване в ниво M2
 • 24 месеца при записване в ниво M1

Предимства, които стипендията предоставя :

 • семестриална издръжка в размер на 6850 евро;
 • еднократна помощ за настаняване в размер на 1700 евро;
 • освобождаване от такса за записване в държавните висши учебни заведения
 • съдействие при намиране на жилище;
 • предимства от социален и културен характер

Българските кандидати изпращат своите досиета онлайн във Френския институт в България на адрес fee.bulgarie@campusfrance.org не по-късно от 30 март 2023.

Намерете цялата информация, на френски език и английскийски, както и на сайта на Campus France.

Назад