x

Програма за стипендии « France Excellence Europa »

Разработена от Министерството на Външните работи на Франция, програмата за стипендии « France Excellence Europa » позволява на студенти от 26 страни от ЕС да получат стипендия, за да се обучават на ниво Магистър във френско висше учебно заведение.

Тези стипендии се предоставят за високи академични резултати и се вписват в стратегическите приоритети на френското  Министерство на Европа и външните работи.

Изисквания към кандидатите

 • да имат гражданство на една от следните 26 държави членки на ЕС: Германия, Австрия, Белгия, България, Кипър, Хърватска, Дания, Испания, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Словакия, Словения, Швеция;

Студентите с френска националност, вкл. с двойно гражданство не са избираеми по програмата.

 • да са на възраст между 18 и 26 години, навършени в началото на преместването си във Франция;
 • да са приети във френско висше учебно заведение в ниво M1 или M2 за учебната 2024-2025 година;
 • да не притежават диплома от френското висше образование или в момента да са записани във Франция с цел да получат диплома от френско висше учебно заведение;
 • да не получават стипендия по програма Eразъм+, на AUF или от дуго френско министерство.

Научни области :

Културно наследство; Образование, педагогика; Френски език и цивилизация, чужди езици и цивилизации и европеистика; Политически и правни науки; Здравеопазване ; Науки за околната среда; Информатика.

Продължителност на стипендията

 • максимум 12 месеца при записване във втора година на магистратура;
 • максимум 24 месеца при записване в първа година на магистратура.

Предимства, които стипендията предоставя :

 • семестриална издръжка в размер на 6850 евро;
 • еднократна помощ за настаняване в размер на 1700 евро;
 • покриване на таксите за записване такса за записване за национална диплома в университетите и публичните заведения под шапката на МОН на Франция
 • приоритетна помощ при търсенето на жилище в студентските общежития на CROUS (наемът остава за сметка на стипендианта);
 • покриване на таксата за кандидастване в университет [1];
 • преференциални тарифи за културните дейности, организирани от Campus France.

[1] Необходимо е кандидатите да създадт профил на сайта messervices.etudiant.gouv.fr и да посетят сайта cvec.etudiant.gouv.fr, за да получат удостоверение за освобождаване от такса за записване.

Българските кандидати изпращат своите досиета онлайн във Френския институт в България на адрес fee.bulgarie@campusfrance.org не по-късно от 29 март 2024.

Досиетата за кандидатстване се преглеждат предварително от отделите за университетско сътрудничество към френските посолства. След това досиетата се оценят във френското Министерство на външните работи от специалисти в съответната област на кандидатурата.

Намерете цялата информация, на френски език и английскийски, както и на сайта на Campus France.

Назад