x

Програма Юбер Кюриен (PHC) „Рила“

Новият конкурс за кандидатстване ще бъде обявен на 10 май 2024. Крайната дата за подаване на кандидатурите е 16 септември 2024 г. за финансиране на проекти през 2025-2026 година

Рила е френско-българското партньорство по програмата Юбер Кюриен (PHC). Тя се изпълнява в България от Министерството на образованието и науката, чрез Фонд Научни изследвания, а във Франция от Министерството на европейските и външните работи (МАЕЕ) и Министерството на висшето образование и научните изследвания (MESR).

Целта на тази програма е да развие научен и технологичен обмен на високи постижения между изследователските лаборатории на двете страни, чрез насърчаване на нови сътрудничества и участието на млади изследователи и докторанти.

Финансират се проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.

Конкурсът ще се обявява ежегодно и ще финансира мобилността на изследователите от двете страни за следващите две години.

Новият конкурс за кандидатстване ще бъде обявен на 10 май 2024. Крайната дата за подаване на кандидатурите е 16 септември 2024 г. за финансиране на проекти през 2025-2026 година

За допълнителна информация ръководителите на проекти могат да се свържат с екипа на Campus France на следния ,мейл адрес: extranet@campusfrance.org или с Отдела за университетско и научно сътрудничество на Френския институт в България на следните имейл адреси: arnaud.bauberot@institutfrancais.bg и nadia.malinova@institutfrancais.bg

Подробна информация можете да намерите на следните страници:
https://bnsf.bg/wps/portal/fond-izsledvaniq/home/competitions/pokana_bg-fr_rila-2024
https://www.campusfrance.org/fr/rila

Назад