x

Програма Юбер Кюриен (PHC) „Рила“

Конкурсът за кандидатстване беше отворен на 9 май 2023 г. Крайният срок за подаване на кандидатури се удължава до 30 септември 2023 г.

Рила е френско-българското партньорство по програмата Юбер Кюриен (PHC). Тя се изпълнява в България от Министерството на образованието и науката, чрез Фонд Научни изследвания, а във Франция от Министерството на европейските и външните работи (МАЕЕ) и Министерството на висшето образование и научните изследвания (MESR).

Целта на тази програма е да развие научен и технологичен обмен на високи постижения между изследователските лаборатории на двете страни, чрез насърчаване на нови сътрудничества и участието на млади изследователи и докторанти.

Финансират се проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.
Конкурсите в рамките на тази програма се обявяват на всеки две години.

За допълнителна информация ръководителите на проекти могат да се свържат с екипа на Campus France на следния ,мейл адрес: extranet@campusfrance.org

Подробна информация можете да намерите на следните страници:
https://bnsf.bg/wps/portal/fond-izsledvaniq/home/competitions/Pokana_Rila_2023
https://www.campusfrance.org/fr/rila

Назад