x

Програма Юбер Кюриен (PHC) „Рила“

25.08.2021

Рила е френско-българското партньорство по програмата Юбер Кюриен (PHC). Тя се изпълнява в България от Министерството на образованието и науката, чрез Фонд Научни изследвания и във Франция от Министерството на европейските и външните работи (МАЕЕ) и Министерството на висшето образование, научните изследвания и иновациите (Mesri).

Целта на тази програма е да развие научен и технологичен обмен на високи постижения между изследователските лаборатории на двете страни, чрез насърчаване на нови сътрудничества и участието на млади изследователи и докторанти.

Финансират се проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.

Конкурсите в рамките на тази програма се обявяват на всеки две години.

Следващата сесия за подаване на проектни предложения ще бъде отворена през май 2023 г.

Подробна информация можете да намерите :

https://www.fni.bg/?q=node/1296

https://www.campusfrance.org/fr/rila

Назад