x

Програма Юбер Кюриен (PHC) „Рила“

Конкурсът за кандидатстване беше отворен на 9 май 2023 г. Крайният срок за подаване на кандидатури е 15 септември 2023 г.

Рила е френско-българското партньорство по програмата Юбер Кюриен (PHC). Тя се изпълнява в България от Министерството на образованието и науката, чрез Фонд Научни изследвания, а във Франция от Министерството на европейските и външните работи (МАЕЕ) и Министерството на висшето образование и научните изследвания (MESR).

Целта на тази програма е да развие научен и технологичен обмен на високи постижения между изследователските лаборатории на двете страни, чрез насърчаване на нови сътрудничества и участието на млади изследователи и докторанти.

Финансират се проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.
Конкурсите в рамките на тази програма се обявяват на всеки две години.

Молим при кандиатстването ръководителите на проекти да обърнат внимание, че предстои да бъде лансирана нова платформа за кандидастване на Campus France. Старата платформа ще бъде затворена до 16 август 2023 г. Подаването на проектно предложение на български език може да бъде направено през цялото време на срока за подаване на кандидатури. Но подаването на проектно предложение от френска страна на френски език ще може да бъде направено само между 17 август и 15 септември 2023 г. Френските екипи могат предварително да се свържат с Campus France, за да подготвят своите кандидатури като изпратят имейл на следния адрес: extranet@campusfrance.org

Подробна информация можете да намерите на следните страници:
https://bnsf.bg/wps/portal/fond-izsledvaniq/home/competitions/Pokana_Rila_2023
https://www.campusfrance.org/fr/rila

Назад