x

Втора сесия на Програмата за помощ на книгоиздаването на Френския институт 2024

Френският институт стартира нова сесия на Програмата за помощ на книгоиздаването (PAP).

Програмата за помощ на книгоиздаването (PAP) подкрепя дейността и инициативността на чуждестранни издатели, следващи политика на издаване на преводни заглавия от френски език, с която осигуряват достъп на читатели не владеещи френски език до съвременната френска литература и научна мисъл.

Общи условия за кандидатстване

За настоящата сесия кандидатури се приемат до 28 юли 2024 г.

Издател, желаещ да представи своята кандидатура, следва предварително да се свърже с притежателя на правата, за да подготви договор за отстъпване на авторските права, предвиждащ отлагане на изплащането им до датата на решението на комисията. Не е възможно да се кандидатства със заглавие, чиито права вече са били заплатени на френския издател.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Договор за отстъпване на авторски права, изготвен на френски или английски език и подписан от съответните две издателства, в който ясно е посочена цената на отстъпените авторски права в цифри и евро;
  • Балансиран бюджет, с дата и подпис, изготвен от чуждестранното (българското) издателство, в който ясно се посочва в евро, исканата от Френския институт помощ. Бюджетът може да бъде изпратен на френски или английски, както и в двуезична версия;
  • Формуляр с допълнителна информация, предоставен от Френския институт в България.

Комисията е съставена от експерти в областта на книгоиздаването във Франция и от един представител на френското Министерство на Европа и външните работи. Тя ще се състои на 25 септември 2024 г.

Решението за всяка отделна кандидатура се основава на аргументираното мнение на културните институти от мрежата, както и на следните критерии:

  • качество на произведението и оценка на значението му в съвременната френска литература и научна продукция;
  • дейност и инициативност на чуждестранното издателство за дългосрочна политика на превод и издаване на произведения от френски автори;
  • качество на превода и референции на преводача;
  • спазване на задълженията на чуждестранния (българския) издател за широко разгласяване и дистрибуция на произведението;

Помощта, предоставена от Френския институт, се изплаща директно на френския издател. Френският институт уведомява писмено френските издатели за одобрените заглавия и суми и изплаща след получаване изготвената от тях глобална фактура.

В замяна на получената помощ, чуждестранният (българският) издател се задължава:

  1. да отпечата на една от първите страници на преведената творба следния текст на френски език: « Cet ouvrage a bénéficié du soutien du Programme d’aide à la publication de l’Institut français », придружен от логото на Френския институт.
  2. Незабавно след издаване на творбата, да изпрати по електронна поща на Френския институт, сканирани във висока резолюция изображения на корицата на изданието и на страницата, върху която е упомената помощта.

Назад