So Frenchy с Тома Дютрон в Sofia Live Club

Photo crédit ©Yann Orhan //Frenchy©Universal Music, Blue, Tomdu, Choï Music

Конкурс: "Моята теза в 180 секунди"

Натиснете тук за повече информация

Concours d'écriture : Pija 2020

Cliquez ici pour plus d'information

CampusArt

Натиснете тук за повече информация

Конкурс Provence 2020

Натиснете тук за повече информация

ДЪЛГИЯТ ПЪТ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ

Натиснете тук за повече информация

Националното училище за магистрати

Натиснете тук за повече информация

Работно посещение на 80 френски представители

Натиснете тук за повече информация

детски ателиета

Натиснете тук за повече информация

BOURSES PÉDAGOGIQUES DE COURTE DURÉE – ÉTÉ 2020

Cliquez ici pour plus d'information

Покана за проекти: „Езици в диалог“

Настиснете тук за повече информация

Конкурс 2020 на "Le Fresnoy"

Натиснете тук за повече информация

Покана за представяне на кандидатури - CISAP ENA

Натиснете тук за повече информация

Cité interanationale des arts : Printemps 2020

Натиснете тук за повече информация

Спортът – средство за социално включване за увреждания

Натиснете тук за повече информация

КАК ДА СЪЗДАДЕМ И РАЗКАЖЕМ ХУБАВА ИСТОРИЯ

Натиснете тук за повече информация

Study&Co : Животът във Франция. Ателиета онлайн.

France Alumni Bulgarie

Натиснете тук за повече информация