Френски филми в зала "Славейков"

Натиснете тук за повече информация

КОНКУРС LABCITOYEN 2017

Ателиета организирани от Espace Campus France

Вечер „Отворени книги“ , посветена на на Филип Джиан

Натиснете тук за повече информация

Малдорор

Натиснете тук за повече информация

Concours d'écriture Mission Proxima

Cliquez ici pour plus d'information

Концерт в Софийската филхармония

26 януари, четвъртък

Натиснете тук за повече информация

Френски филми в зала "Славейков"

Официален анонс на My French Film Festival

Абонаментна карта на Френския институт

Натиснете тук за повече информация

добрите практики по отношение на „енергийната ефективност”

Cега е ред на представителите на градовете - лауреати на конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията „енергийна ефективност на сградите” да проведат учебно посещение във Франция. За повече информация

Държавни служители, обучавайте се през 2017 година!

Юристи, митнически служители и експерти в българската държавна администрация, предлагаме на Вашето внимание многобройни курсове на обучение на френски и на английски език. За финансовото подпомагане на кандидатите всяка година се отпускат стипендии на френското правителство.

За повече информация относно обученията и каталозите 2017

За повече информация относно стипендиите на френското правителство

Учебно пътуване на тема "мобилност" за ЕКООБЩИНИ 2016

От 3 до 6 декемврипредставителите на градовете лауреати на конкурса ЕКООБЩИНАв категория „устойчива мобилност”имаха възможността да участват в учебно посещение във Франция.

За повече информация

Обучение по / на френски език

Facebook

Събития

Newsletter

Френският институт в българските медии

Конкурси и обяви

Конкурс за франкофонска дисертация и магистърска теза

Полезни връзки

Зала "Славейков"

Медиатеки