Френския лицей "Виктор Юго" по БНР

Натиснете тук, за да чуете репортажа по БНР

Участвайте в голямата международна анкета

Натиснете тук за повече информация

Летни училища Краткосрочни програми

Натиснете тук за повече информация

Устойчиви градове в България

Натиснете тук, за да се научите повече за конкурса "ЕКООБЩИНА"!

50 годишнина на Френския лицей "Виктор Юго" в София

Натиснете тук, за да гледате репортажа по БНТ

Зала "Славейков"

Награда Алберт Лондон 2017

Натиснете тук за повече информация

Изложба "Палат Потьомкин"

Натиснете тук за повече информация

France Alumni Bulgarie

Натиснете тук за повече информация

Събития

Newsletter

Полезни връзки

Френският институт в българските медии

Конкурси и обяви

Медиатеки