x

Конференция по обедно време: Спортът във всекидневието: начин за справяне с трудностите на съвременния живот?

10.06.2024

Френският институт в БългарияСофия 2024 – Световна столица на спорта и Националната спортна академия „Васил Левски“ представят конференция-дискусията по обедно време: Спортът във всекидневието: начин за справяне с трудностите на съвременния живот?

20 юни 2024 г., четвъртък от 12:00 до 13:30 ч. Вход свободен. Симултанен превод френски/български

Спортът често е представян като средство за преодоляване на себе си, за постижения, за състезания, за постигане на резултати. И все пак, далеч от спорта на високо ниво и специализирането на атлетите, милиони хора включват физическата активност във всекидневието си, за да се възползват от нейните физически и психологически ползи. Именно тези не толкова добре познати достойнства на спорта ще бъдат разгледани по време на предстоящото събитие. И по-конкретно ще се запитаме до каква степен спортът във всекидневието ни може да помогне на всеки един от нас да се възстанови от психологически тежките или дори травматични ситуации, породени от съвременното общество (изолация, тревога за бъдещето, чувство на безсилие пред обществените промени и т.н.)

Български и френски специалисти ще обсъдят с публиката значението на спорта като средство за постигане на психологическо равновесие и дори устойчивост, както и значението на мобилизирането на местните власти за подкрепа на всички слоеве на обществото и млади и възрастни хора – в това всекидневно практикуване на физическа активност.

Участници в дискусията:

Тибо Дерини

Тибо Дерини е преподавател по Науки и техники на физическите и спортните дейности (STAPS) в Англе и в лабораторията MEPS в Университета на По и Пеи дьо л’Адур (Université de Pau et des Pays de l’Adour). Той изучава устойчивостта на физическата активност от гледна точка на процесите на ангажиране и неангажиране с физическа активност по време на житейските преходи. Използва многостепенни подходи и философската концепция за „физическа грамотност“, за да обучава хората да възприемат устойчиво поведение. Той разглежда активния транспорт като възможност за физическа активност, която насърчава устойчивото поведение.

Проф. Елеонора Милева

Проф. Елеонора Милева преподава педагогика и спортна педагогика в НСА „Васил Левски“. Ръководител е на магистърска програма „Младежки дейности и спорт“. Участва като лектор в множество семинари и курсове за учители, треньори и инструктори. Защитава докторска дисертация през 1998 г. и голям докторат на тема „Педагогиката на физическото възпитание и спорта – теоретични, практически и образователни измерения“ през 2015 г. Автор е на монографии, на учебници и учебни помагала, научни статии и доклади, публикувани в авторитетни издания в страната и чужбина. Участва в международни научни форуми, експерт е в национални и международни научноизследователски и образователни проекти, лектор е по програма ЕРАЗЪМ. Изследователските интереси на проф. Милева са насочени в областта на педагогиката на спорта, професионалната квалификация и кариерно развитие на спортните специалисти, стиловете на учене и нагласите на студенти към онлайн и дистанционно обучение и други.

Силвия Борисова

Силвия Борисова е доцент по естетика, ръководител на Секция „Култура, естетика, ценности“ в Института по философия и социология – БАН. Автор е на книгите „Граници на естетическото съзнание“ (Парадигма, 2017) и „Естетика на тишината и мълчанието“ (ИК Гутенберг, 2019). Лектор по естетика и философия на изкуството. Преводач на хуманитарна и художествена литература.
Консултант и методик към организации в младежкия, образователния, културния и творческия сектори, посветени на популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора. Основните ѝ изследователски интереси са в сферата на естетиката, аксиологията, философската антропология, философия на сетивното възприятие, философия и феноменология на движението, философия на тялото, философия на спорта, философия на образованието.

Назад