x

Програма за набиране на доброволци за Олимпийските и параолимпийските игри в Париж през 2024 г.

В рамките на знака « Земя на игрите 2024 » Посолството на Франция в България и Френският институт в България отправят покана за набиране на кандидатури за програмата за набиране на доброволци за Олимпийските и параолимпийските игри в Париж през 2024 г.

Посолството на Франция ще предложи списък с доброволци, които ще се ангажират доброволно да допринесат за честването и успеха на Олимпийските и параолимпийските игри в Париж през 2024 г.

Тези предварително подбрани кандидати ще се възползват от възможността да изпратят кандидатурата си за участие в програмата за доброволци за игрите в Париж през 2024г. преди останалите кандидати още през месец януари 2023 г.

Организационният комитет на Олимпийските и параолимпийските игри в Париж през 2024 г. е изготвил харта за доброволчеството с цел определяне на правата, задълженията, гаранциите, условията за оспорване на решенията, видовете поверени задачи и условията на тяхното упражняване от доброволците, които желаят да участват в промотирането, подготовката, организацията и/или провеждането на Олимпийските и параолимпийските игри в Париж през 2024 г.

Свалете Харта на олимпийското и параолимпийското доброволчество
Текст на френски език
Текст на английски език

Кой може да кандидатства ?

Съгласно изискванията на организационния комитет на игрите в Париж през 2024 г кандидатите трябва да:

• са навършили 18 години към 1-ви януари 2024 г.
• владеят един от двата официални езика на Олимпийските и параолимпийските игри в Париж през 2024 г. (френски и/или английски)
• притежават разрешително за пребиваване на територията на Френската република
• бъдат на разположение за минималния период на доброволчество, определен от организационния комитет на игрите в Париж през 2024 г.
• притежават чисто свидетелство за съдимост

N.B. Ще бъдат одобрени само кандидати, които се ангажират да бъдат в Париж или на останалите места на провеждане на Игрите през 2024г. на собствени разноски и през целия период на доброволчеството.

Как се кандидатства ?

Досието за кандидатстване включва :

– CV
– мотивационно писмо, което съдържа:

  • мотивацията за кандидатстване за участие в програмата за набиране на доброволци за Игрите в Париж през 2024 г. ;
  • отговор на въпроса : „Какво представляват за вас Олимпийските и параолимпийските игри в Париж през 2024 г.?

Подаване на кандидатурите

Досието за кандидатстване трябва да бъде изпратено на имейл volontairesparis2024@institutfrancais.bg до 30 юни 2022 г.

Календар

  • Покана за подаване на кандидатури : 3 май – 30 юни 2022 г.
  • Предварителен подбор по документи : 1 – 8 юли 2022 г.
  • Публикуване на одобрените кандидати : 11 юли 2022 г.
  • Провеждане на интервюта с одобрените кандидати по документи : 15 – 25 юли 2022 г.
  • Публикуване на одобрените кандидати от Посолството на Франция : 26 юли 2022 г.
  • Оказване на подкрепа на одобрените кандидати от Посолството на Франция за подаването на окончателната им кандидатура за Програмата за участие като доброволци в Олимпийските и параолимпийските игри в Париж през 2024г.: 30 септември 2022 г. – януари 2023 г.

Лице за контакт:

Ива Дикова, аташе по сътрудничеството в областта на френския език и спорта.
Имейл: iva.dikova@institutfrancais.bg
Тел. 0879 14 99 74

Назад