x

„Програма Рила – 20 години френско-българско научно сътрудничество“

Програма „Рила“ е създадена преди повече от 20 години и има за цел да насърчи научното сътрудничество между български и френски научни екипи. През последните двадесет години са избрани и финансирани над 130 проекта във всички научни дисциплини от Фонд „Научни изследвания“ и Министерството на европейските и външните работи на Франция. Общият бюджет на програмата е приблизително 80 000 евро на година.

Този четвъртък, 4 април, в Аула Магна на Софийския университет се събраха около 60 научни изследователи за да отбележат годишнината от създаването на програма „Рила“. Н. Пр.  Жоел Майер, посланик на Франция в България, откри събитието и подчерта значението й за напредъка на научните изследвания в двете страни.

Г-н Юрий Кълвачев, директор на Фонд „Научни изследвания“ и г-н Кристоф Делакур, представител на Министерството на висшето образование и научните изследвания на Франция, представиха резултатите и научното въздействие на тази програма за последните 20 години. Те подчертаха, че програмата включва проекти от всички научни дисциплини (включително хуманитарните и социалните науки). Свидетелствата на френски и български научни изследователи, които си сътрудничиха в рамките на програма „Рила“, позволиха да се измери нейната роля за укрепване на връзките между екипите. Също така, млада френска докторантка обясни как сътрудничеството й с български колеги е помогнало за написването на докторантура й и как тази програма помага за интегрирането й в областта на научните изследвания.

Накрая бяха обявени някои промени по програмата, а именно че ще може да се кандидатства всяка година и че ще бъдат опростени процедурите за кандидатстване.

Новият конкурс за кандидатстване ще стартира на 10 май 2024 г.

Краен срок за подаване на проектите от френските и българските екипи е 16 септември 2024 г.

Повече информация за програма РИЛА

Назад