x

Нова сесия на Програмата на Френския институт за помощ на книгоиздаването

Френският институт стартира нова сесия на Програмата за помощ на книгоиздаването (PAP).

Програмата за помощ на книгоиздаването (PAP) подкрепя дейността и инициативността на чуждестранни издатели, следващи политика на издаване на преводни заглавия от френски език, с която осигуряват достъп на читатели не владеещи френски език до съвременната френска литература и научна мисъл.

Общи условия за кандидатстване

За настоящата сесия, кандидатури се приемат до 10 януари 2023 г.

Издател, желаещ да представи своята кандидатура, следва предварително да се свърже с притежателя на правата, за да подготви договор за отстъпване на авторските права, предвиждащ отлагане на изплащането им до датата на решението на комисията. Не е възможно да се кандидатства със заглавие, чиито права вече са били заплатени на френския издател.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Договор за отстъпване на авторски права, изготвен на френски или английски език и подписан от съответните две издателства, в който ясно е посочена цената на отстъпените авторски права в цифри и евро;
  • Балансиран бюджет, с дата и подпис, изготвен от чуждестранното (българското) издателство, в който ясно се посочва в евро, исканата от Френския институт помощ. Бюджетът може да бъде изпратен на френски или английски, както и в двуезична версия;
  • Текст на споразумение, подписано от чуждестранния (българския) издател, отправено до действащия президент на централата на Френския институт във Франция. След издаване на фактурата за отстъпените от френския издател права, оригиналният и подписан екземпляр от това споразумение се връща на Френски институт в България, който го връчва на българския издател.
  • Формуляр с допълнителна информация, предоставен от Френския институт в България.

Комисията е съставена от експерти в областта на книгоиздаването във Франция и от един представител на френското Министерство на Европа и външните работи. Тя ще се състои на 14 февруари 2023 г.

Решението за всяка отделна кандидатура се основава на аргументираното мнение на културните институти от мрежата, както и на следните критерии:

  • качество на произведението и оценка на значението му в съвременната френска литература и научна продукция;
  • дейност и инициативност на чуждестранното издателство за дългосрочна политика на превод и издаване на произведения от френски автори;
  • качество на превода и референции на преводача;
  • спазване на задълженията на чуждестранния (българския) издател за широко разгласяване и дистрибуция на произведението;

Помощта, предоставена от Френския институт, се изплаща директно на френския издател. Френският институт уведомява писмено френските издатели за одобрените заглавия и суми и изплаща след получаване изготвената от тях глобална фактура.

В замяна на получената помощ, чуждестранният (българският) издател се задължава:

  1. да отпечата на една от първите страници на преведената творба следния текст на френски език: « Cet ouvrage a bénéficié du soutien du Programme d’aide à la publication de l’Institut français », придружен от логото на Френския институт.
  2. Незабавно след издаване на творбата, да изпрати по електронна поща на Френския институт, сканирани във висока резолюция изображения на корицата на изданието и на страницата, върху която е упомената помощта.

Календар на сесиите през 2023 г.:

2-ра сесия: документи се приемат от 13 март до 21 април, комисия на 6 юни 2023 г.

3-та сесия: документи се приемат от 19 юни до 21 юли, комисия на 5-ти септември 2023 г.

Назад