x

Конкурс „Паметникът Бузлуджа през XXI-ви век“

Френският институт в България в партньорство с Институт Сервантес-София и Фондация Билбао изкуство обявяват онлайн конкурса „Паметникът Бузлуджа през XXI-ви век“.

Правила на конкурса на английски език

Правила на конкурса на испански език

ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

ПАМЕТНИКЪТ НА БУЗЛУДЖА през 21-ви ВЕК

ВЪВЕДЕНИЕ
В рамките на форумa „Архитектура и политика през 20-ти век- от изобретение до културно наследство“, Институт Сервантес София, Френският институт в България и Фондация Билбао изкуство обявяват онлайн конкурс за визуални артисти и архитекти.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА
Целта на конкурса е избора на проект, който показва нова визия за възстановяването на паметника Бузлуджа и неговото използване в 21-ви век. Паметникът е открит през 1981 г. с автор арх. ГЕОРГИ СТОИЛОВ, приятел на Оскар Нимайер.
Участниците трябва да създадат изображение, което отразява представите им за бъдещето на този паметник в неговата цялост, мащаб, височина и т.н.
За допълнителна информация на тези, които все още не са запознати с паметника, препоръчваме репортажа УРБЕКС РОХО.

УЧАСТНИЦИ
В конкурса могат да участват визуални артисти и архитекти, живеещи в европейска държава.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Предложението трябва да е оригинално и непубликувано до този момент. Трябва да бъде в един общ pdf документ (до 30 Mb) с достатъчно добро качество, за да се използва във формат А1. Файлът трябва да съдържа:

a) Кратко описание на предложението
б) Материали с картина и звук, които спомагат за онагледяване на концепцията и дизайна

ПРОЦЕДУРА НА УЧАСТИЕ
Предаването на проектите се извършва онлайн на ел. поща: censof@cervantes.es
С участието си кандидатите приемат автоматично и безусловно правилата на конкурса.

ЖУРИ
Журито ще се състои от:

  • Хавиер Ряньо, Директор на Bilbao Arte
  • Алфредо Гастиасоро, архитект, ръководител „Развитие и нововъведения“ в Общината на Билбао
  • Аитор Ортис, визуален творец, фотограф
  • Мария Луиса Сантос, Директор на Институт Сервантес-София
  • Ирина Петреску, Аташе по културното сътрудничество във Френския институт в България
  • Стефан Стоянов, обещаващ български архитект и творец
  • Мария Василева, Директор на Галерия Структура, София

Целият процес на конкурса ще се публикува в страниците на Институт Сервантес-София (sofia.cervantes.es), Френския институт в България (institutfrancais.bg) и Билбао изкуство (bilbaoarte.org).

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ
Журито ще оцени следните аспекти:

а) оригиналност на предложението
б) да отговаря на изискванията, заложени в конкурса

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Спечелилият конкурса отдава правото на организаторите да разпространяват наградения проект.

СРОКОВЕ И НАГРАДИ
Срокът за предаване на предложениятата за конкурса е 22 юли 2022 г. (петък)
Комисията определя победителя. Той получава наградата, която представлява пътуване до Билбао и артистичен престой за 30 дни във Фондация Билбао изкуство (bilbaoarte.org) през ноември 2022 г.

РЕЗУЛТАТ
Резултатът ще се публикува на 5 октомври 2022 г. едновременно на уебсайтовете на на Френския институт в България, Институт Сервантес-София и Билбао изкуство.
Победителят ще получи своята награда от Директора на Институт Сервантес-София и от Директора на Билбао Изкуство във Френския Институт в България.
Десет от най-добрите предложенията, избрани от журито, ще се изложат в галерия в София.

ВЪПРОСИ И УТОЧНЕНИЯ
Въпросите и уточненията се подават писмено по ел. поща на адреса на Институт Сервантес-София: censof@cervantes.es

Назад