x

Разказ на Десислава Джингарска – стипендиант по програма „France Excellence“

11.01.2024

Френският институт в България споделя с вас впечатленията на Десислава Джингарска, студент в специалност „Информация и комуникация“ в Университет Нова Сорбона Париж 3. Тя осъществява своето следване благодарение на програмата за стипендии „France Excellence“.

Стипендиите „France Excellence“ се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички кандидати. Подборът е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Тези стипендии се отпускат за дипломантски програми на френски и английски език на нива бакалавър (L1)магистратурадокторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо ниво.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 26 април 2024 г.

Назад