x

Френско председателство на Съвета на Европейския съюз (PFUE) / Програма в България

04.03.2022

В продължение на шест месеца, от 1 януари до 30 юни 2022 г. Франция председателства Съвета на Европейския съюз (PFUE). Това е възможност, която ще се предостави отново след 13 години. От 1995 г. насам Франция е била председател на Европейския съюз три пъти (през 1995, 2000 и 2008 г.). Франция, Чехия през второто шестмесечие на 2022 г. и Швеция през първата половина на 2023 г. образуват председателската „тройка“.  

С мотото „подем, сила, принадлежност“ програмата на френското председателство на Съвета на Европейския съюз има амбицията да работи в три основни направления:

  • за по-суверенна Европа
  • за нов модел на икономически растеж
  • за хуманна Европа

Повече от 500 събития ще бъдат организирани в рамките на PFUE навсякъде във Франция, но също и в Брюксел, и Люксембург. В държавите-членки на Европейския съюз, от френската дипломатическа мрежа ще бъдат организирани други събития.

Официален сайт на PFUE  

Френският институт в България ще организира поредица от събития във връзка с приоритетите на PFUE: дебати, конкурси, конференции, семинари, срещи с експерти, културни събития на европейска тематика: свободата на пресата, климатичните промени и околната среда, устойчивото развитие, младежката мобилност и мобилността на научните работници, многоезичието, бъдещето на Европа, културата, културното наследство и др.

  • Нов модел на икономически растеж
  • 7 април, Конференция за качеството на въздуха
  • 12 май, Конференция „Blockchain и публични политики“
  • 7 и 8 юни, Конференция „Устойчив град“

ПРОГРАМА (PDF, 5,7 MB)

Френско председателство на Съвета на Европейския съюз

Назад