x

Обучение „Оценяване на обучението на учениците в часовете по френски език и съставяне на писмени тестове“, водено от Емили Лер, асоцииран експерт във France Education International.

От 27 до 31 май 2024 г. целта на този курс на обучение беше да се подобрят практиките и стратегиите за оценяване, за да се гарантира успехът на всеки ученик при изучаването на френски език. Сега учителите са подготвени да правят информиран избор на дейности за оценяване и да оптимизират ефективността на оценяването.

Около двадесет учители по френски език от 13 гимназии с преподаване на френски език участваха в цялата програма (виртуални класове и ръководени самостоятелни дейности) с ангажираност, отзивчивост и ентусиазъм. Резултатът беше създаването на индивидуално портфолио.

Назад