x

Да учим във Франция

25.08.2021

Защо да учим във Франция?

Високо ниво на научните изследвания 

2-ро място в света по броя на медали Филдс в областта на математиката, 4-то място в света по броя на Нобелови награди.

Богат избор на перспективни специалности

60 държавни университети, 270 висши инженерни училища, 300 висши училища по търговия и мениджмънт, 22 училища по архитектура, 100 висши училища по изкуства, 3000 други висши специализирани училища в специфични области.

Осигуряване на качествено образование 

Богатството и разнообразието на френското висше образование предоставя възможност за избор на подходяща специалност на всички образователни нива и за всякакви нужди.

Предлагат се програми на английски език

Повече от 1500 програми изцяло или частично на английски език.

Възможност за дистанционно обучение

Каталогът Ma formation à distance предлага дипломантски програми, които са 100% дистанционно обучение както и хибридни програми(дистанционно и присъствено).

Достъпни такси за записване в държавните висши учебни заведения

Държавата поема една голяма част от действителната цена за обучение на всеки студент.

Френското висше образование – европейска образователна схема

Организацията на френското висше образование е в съответствие с общата европейска схема : Licence, Master, Doctorat (LMD), при която за получаване на дипломата се вземат предвид семестрите от началото на постъпване във висшето образование и съответстващите им кредити ECTS (European Credits Transfert System)  :

Licence (L) = 6 семестъра = 180 ECTS

Master (M) = 4 семестъра = 120 ECTS

Doctorat (D) = 3 години след степен магистър (не са изразени в ECTS)

Кредитите представляват обем часове (посещение на лекции, упражнения, семинари, самостоятелна подготовка), необходими на студента за усвояването на съответния учебен предмет. Те позволяват също така признаване на стаж или период на обучение в друг университет. Кредитите  могат да се трансферират между специалности и учебни заведения. Те могат да се натрупват, което означава, че са окончателно придобити. 

Системата ECTS улеснява мобилността на студентите в рамките на ЕС през периода на тяхното обучение.

Типове висши учебни заведения във Франция

Университети: 

 • държавни
 • многопрофилни 
 • издават национални дипломи
 • предлагат и професионално ориентирано обучение (BUT)
 • не се прави разлика между чуждестранни и френски студенти (еднакви изисквания за прием, едни и същи дипломи, еднакви такси за записване)
 • развиват и формират за научно-изследователска дейност

Grandes écoles: 

 • държавни и частни  
 • Висши инженерни училища, Ecoles Normales Supérieures (ENS), Висши училища по търговия и мениджмънт, Висши Национални Ветеринарни Училища 
 • обучение с професионална насоченост на високо ниво 
 • приемът, изключително селективен, става след успешно издържан изпит в края на втората година на подготвителните класове (CPGE), а за чуждестранните кандидати по диплома, или чрез конкурс в училищата с интегрирани подготвителни класове

Висши специализирани училища и институти: 

 • държавни и частни
 • в специфични области : социални науки, алтернативна медицина, мода, дизайн, туризъм, хотелиерство, гастрономия, военни науки, селско стопанство, агрономство, политически науки…
Назад