x

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ? Какъв е произходът на Олимпийските игри?

20.02.2023

Историята на Игрите датира от Античността и води началото си от Гърция, Пелопонес преди около 3000 години. Спортните състезания се провеждат в Олимпия на всеки четири години и стават известни като Олимпийски игри. Не е известно кога точно са започнали, но в писмените източници често се посочва датата 776 г. пр. Хр. Точните причини за създаването на игрите остават неизвестни и до днес, тъй като историята е примесена с митология. Четиригодишният период между изданията на Древните игри се нарича „Олимпиада“ и се използва като система за датиране по онова време: времето не се е брояло в години, а в Олимпиади.

#Париж2024 #Знаетеличе?

Назад