x

TEF – TEF Натурализация – TEF Канада – TEF Квебек

28.08.2021

Бързо се нуждаете от официален сертификат, удостоверяващ нивото Ви на френски език? Запишете се за тест за оценяване по френски език (TEF), издаден от Парижката търговско-промишлена палата във Френския институт в България.

Тестовете се провеждат на компютър в помещенията на Института и кандидатите получават резултатите си много бързо. Няма предварително определени сесии. Просто се свържете с нас на ifb-examens@institutfrancais.bg и ние ще Ви предложим  удобна и за двете страни дата в рамките на минимум десет дни.

TEF модулен тест. В зависимост от Вашата цел и предприетите от Вас стъпки, запишете се на версията TEF, която отговаря на Вашите нужди.

TEF е официално признат от:
• Френското министерство на образованието
• Министерството на висшето образование, научните изследвания и иновациите
• Френското министерство на вътрешните работи
• Министерството на имиграцията, бежанците и гражданството на Канада
• Министерство на имиграцията и на културните общности
• Швейцарският държавен секретариат по миграцията

TEF е официално признат от 2004г. за постъпване във френски университети. Понякога се изисква и от някои фирми. 

TEF се състои от 5 компонента:

 • Compréhension orale (CO)  – Устно разбиране
 • Compréhension écrite (CE)  – Писмено изразяване
 • Expression orale (EO) – Устно изразяване
 • Expression écrite (EE) – Писмено изразяване
 • Lexique et structure (LS)  -Лексика и структура

За повече информация относно TEF, вж.  https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/

TEF за натурализация е признат от френското министерство на вътрешните работи и Швейцарския държавен секретариат за миграцията. Той има за цел да потвърди ниво B1 както писмено, така и устно като част от процедурите за натурализация във френската / швейцарската държава.

TEF за натурализация се състои от 4 задължителни компонента:

 • Compréhension écrite (CE) 45 мин.- 35 въпроса 
 • Compréhension orale (CO)  25 мин. – 35 въпроса
 • Expression écrite (EE) 30 мин. – 1 тема
 • Expression orale (EO) 10 мин.- 1 тема

За повече информация относно TEF за натурализация, разгледайте сайта на Парижката търговско-промишлена палата : https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/ 

TEF Канада: Като част от процедурите за кандидатстване за имиграция и гражданство, федералното правителство на Канада от 2002 г. признава TEF Канада като удостоверение на езиковите познания на френски език.

Като част от заявление за имиграция в Канада, трябва да преминете следните 4 компонента:

 • Compréhension orale : 40 мин. – 60 въпроса
 • Compréhension écrite : 60 мин. – 50 въпроса
 • Expression orale : 15 мин. – 2 теми
 • Expression écrite : 60 мин. – 2 теми

Като част от молбата за канадско гражданство трябва да преминете следните 2 компонента:

 • Compréhension orale : 40 мин. – 60 въпроса
 • Expression orale : 15 мин. – 2 теми

Внимание ! Всички компоненти  трябва да бъдат осъществени в един и същи ден, за да бъде признат от канадските власти. 

За повече информация относно TEF Канада, разгледайте сайта на Парижката търговско-промишлена палата: https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-canada/

TEF Квебек

Като част от имиграционните процедури, Министерство на имиграцията и на културните общности Квебек Ви изисква да удостоверите езиковите си умения на френски език. То признава TEF Квебек (TEFAQ) за тези процедури.

TEF Квебек (TEFAQ) се състои от 4 модулни компонента:

 • Compréhension orale : 40 мин. – 60 въпроса
 • Expression orale : 15 мин.  – 2 теми
 • Compréhension écrite : 60 мин.  – 50 въпроса
 • Expression écrite : 60 мин.  – 2 теми

 TEF Квебек (TEFAQ) Ви позволява да печелите точки според следната скала :

Водещ кандидат 16 точки максимумA1 – B1B2C1C2
Compréhension orale40 мин.0 точки5 точки6 точки7 точки
Expression orale15 мин.0 точки 5 точки6 точки7 точки
Compréhension écrite1 ч.0 точки 1 точка1 точка1 точка
Expression écrite1 ч.0 точки 1 точка1 точка1 точка
Придружаващ кандидат 6 точки максимумA1 -B1B2C1C2
Compréhension orale40 мин.0 точки2 точки3 точки3 точки
Expression orale15 мин.0 точки2 точки3 точки3 точки

За да получите възможно най-много точки, когато представяте резултатите си във Вашия файл за имиграционно заявление, препоръчително е да вземете тестове за устно разбиране и изразяване и ако писменото Ви ниво е напреднало, да представите и всички писмени тестове.

За повече информация относно TEF Квебек, разгледайте сайта на Парижката търговско-промишлена палата: https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-quebec-tefaq/

Цени (в лева)

Подгответе се за различните версии на TEF Ако се интересувате от курсове за подготовка за тези тестове, моля не се колебайте да се свържете с нас; ние ще търсим най-добрият вариант, адаптиран към Вашите нужди и Вашето ниво: ifb-examens@institutfrancais.bg

Назад