x

Свържете се с нас

20.11.2021

Работно време: понеделник – от 9 ч. до 17 ч.; от вторник до петък – от 9 ч. до 18 ч.; събота – от 9,30 ч. до 15 ч.

Отдел „Езикови Курсове“

Ромен ДЕКРОА – Директор

Тел: + 359 2 937 79 57

romain.descroix@institutfrancais.bg

Информация и записване за езикови курсове

Телефон: +359 2 937 79 61/56

мобилен: +359 876 788 144

E-mail: ifb-cours@institutfrancais.bg

Невяна ИВАНОВА – Информация и записвание

Тел: + 359 2 937 79 61

Велина ЧАКЪРОВА – Асистент езикови курсове

Тел: + 359 2 937 79 56

Информация и записване за изпити за дипломи и сертификати

Славина ЛАЗАРОВА – Отговорник „Тестове, изпити и комуникация“

Телефон: +359 2 937 79 40

E-mail: ifb-examens@institutfrancais.bg

Адрес: площад Славейков № 3, София 1000

Назад