x

Специализиран Институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт (СИФАМ)

Представяне

СИФАМ е институт на Университетската Агенция на Франкофонията (УАФ), създаден през 1996 г. в София по силата на международно споразумение с Република България. Има за цел да предлага магистърски програми и продължаващи обучения, както и оперира в сферата на научните изследвания и икономическото развитие. Магистърските програми, които предлага са на френски и белгийски университети и се преподават на френски език.

Партньори 

Университет в Нант (Франция), Университет в Лиеж (Белгия), Университет на Корсика (Франция) Университет Париж 1 Пантеон Сорбона (Франция), Университет Париж Пантеон Асас (Франция). 

Преподавателския колектив се състои от 87 експерти от 8 националности 

12 университетски преподаватели;

46 учени-изследователи от 23 европейски университета;

29 специалисти (директор, адвокат, експерти…).

Дипломирани студенти

СИФАМ поддържа мрежа с повече от 2100 дипломирани студенти, работещи в повече от 30 страни по целия свят.

Разполага със специализирана платформа “Алумни”, в която има и модул с предложения за работа: https://alumni.esfam.auf.org 

Магистърски програми 

Продължителност : 1 академична година

Цена : 300 евро за български студент

Език на обучение : френски

Професионален стаж от 3 до 6 месеца или изследователска дисертация.   

Условия за прием 

Диплома за завършено висше образование (най-малко 4 годишно обучение, ниво Master 1 или 240 ECTS)

Добро владеене на френски език.

Предварителен подбор по документи и събеседване с комисия.

Стипендии за български студенти : 2000 евро за обучение, предлагани от Wallonia-Brussels International (WBI);

Безвъзмездни средства за стажове с белгийски компании, предлагани от WBI.

Контакти 

СИФАМ – Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор, 1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

contact@esfam.auf.org

Диплома от Университета в Нант (Франция)

История 

Тази магистърска програма е открита в СИФАМ през 1996 г. До момента има 1200 дипломирали се студенти, които работят като ръководни кадри по целия свят.

Продължителност на обучението  

1 година (от октомври до юни), след което следва стаж в компания от 4 до 6 месеца. 

Обучение 

Целта на това обучение е да позволи на студентите да получат магистърска степен по управление за една година, имайки вече едно образование в друга област. Поради това е особено подходящо за студенти с лингвистична, научна, техническа, инженерна или друга степен. Курсовете обхващат всички сфери на управлението : човешки ресурси, управленски контрол, счетоводство, право, икономика, комуникация, маркетинг, стратегия и др.

Брой места: 40

Записване 

Таксата за цялото обучение е 300 евро за български студенти.По време на обучението си студентите се ползват с права на студенти от Университета в Нант, като същевременно имат статута на български студент .

Контакти :

СИФАМ – Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор 

1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

contact@esfam.auf.org

Диплома от Университета в Лиеж (Белгия)

История 

Тази магистърска програма е създадена през 2005 год., като обучението обхваща всичките сфери на публичния мениджмънт. До този момент има 330 дипломирани студенти, които работят в сферата на публичната администрация.

Продължителност на обучението 

1 година (от октомври до юни).

Обучение 

Обучението е разделено на две части : обща част, която включва човешки ресурси в публичния сектор, публичен маркетинг, управление, публични финанси, политически и социални проблеми и др… 

  • Публични институции,
  • Мениджмънт на висши учебни заведения
  • Управление на европейските въпроси.

Брой места: 45

Записване 

Таксата за цялото обучение е 300 евро за български студенти.
По време на обучението си студентите се ползват с права на студенти от Университета в Лиеж, като същевременно имат статута на български студент .

Контакти 

СИФАМ – Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор 

1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

contact@esfam.auf.org

Диплома на Университета в Корсика (Франция)

История 

Тази магистърска програма е открита в СИФАМ през 2014 г. и има за цел да обучава специалисти за ръководни длъжности за туристически структури и зони. Има 120 завършили студенти, които работят в сферата на туризма.

Продължителност на обучението 

1 година (от октомври до май), след което следва стаж от 3 месеца. 

Обучение 

Обучението обхваща всички предмети от управлението на туристически структури и техните територии: места и практики, стратегия, наследство и развитие, устойчиво управление, стратегически маркетинг, събития, създаване на проекти и др …

Брой места: 20

Записване 

Таксата за цялото обучение е 300 евро за български студенти.

По време на обучението си студентите се ползват с права на студенти от Университета в Корсика, като същевременно имат статута на български студент .

Контакти 

СИФАМ- Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор 

1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

Диплома от Университет Париж Пантеон Асас (Франция)

История 

Тази магистърска програма е създадена 2020 г. и обучава кадри в областта на логистичния мениджмънт.

Продължителност на обучението

1 година (от октомври до май), след което следва 3 месечен стаж. 

Обучение 

Това е единствената френска магистратура, която позволява на завършилите да преминат лесно от контролни функции към функции за управление и проектиране на индустриални и логистични системи. Курсовете обхващат цялата верига на доставки: стратегическо управление на потоците, оперативно управление на потоци, лийн мениджмънт, ERP за веригата на доставки, контрол на индустриалното управление, …

Брой места: 25

Записване

Таксата за цялото обучение е 300 евро за български студенти.

По време на обучението си студентите се ползват с права на студенти от Париж Пантеон Асас, като същевременно имат статута на български студент .

Контакти 

СИФАМ- Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор 

1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

contact@esfam.auf.org

Диплома от Университета Париж 1 Пантеон Сорбона (Франция)

История 

Тази магистърска програма съществува в СИФАМ от 2017 г. До момента има 65 дипломирани студенти, които работят като ръководни кадри в различни сфери на международния транспорт (морски, въздушен, земен..)

Продължителност на обучението

1 година (от октомври до май), след което следва стаж в компания от 3 до 6 месеца. 

Обучение 

Целта на това обучение е да осигури магистърска степен по международен транспорт за една година на студенти от други дисциплини. Курсовете обхващат целия транспортен сектор: право и организация, застраховане, транспортна верига, мултимодален транспорт, логистика, …

Брой места: 20

Записване 

Таксата за цялото обучение е 300 евро за български студенти.

По време на обучението си студентите се ползват с права на студенти от Париж 1 Пантеон Сорбона (Франция), като същевременно имат статута на български студент .

Контакти :

СИФАМ- Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор 

1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

contact@esfam.auf.org

Назад