x

Специализиран френски

24.11.2021

Нашите курсове по специализиран френски се провеждат присъствено във Френския институт на пл. Славейков № 3 или дистанционно през платформа ZOOM

Юридически френски

Курсът по юридически френски е предназначен за студенти, които се подготвят за юридическа кариера, за специалисти, които работят с френскоговорящи юристи или изготвят на френски език юридически документи (напр. всички документи на Европейския съд са изготвени на френски език).

Ако вече имате основни познания по езика, този курс ще ви позволи бързо да получите необходимото признание на тези познания в юридическата област.

Благодарение на този курс , Вие ще можете да използвате френския език в основни ситуации на професионална юридическа комуникация, да представяте и да коментирате френски текст от юридически характер, да разрешавате казуси на базата на предоставени ви документи, да изготвяте професионална писмена разработка с юридически контекст.

Бизнес френски

С този вид специализиран курс можем да помогнем на вас и на вашите сътрудници да общувате на френски език в контекста на професионалната дейност: да умеете да получавате необходимата информация, да разговаряте по телефона, да съставяте търговски писма, да водите преговори, да бъдете оперативни в административните и търговските задачи на фирмата. В курса по бизнес френски свиквате да употребявате характерната икономическа терминология във всякакви социални или професионални ситуации.

В курса по бизнес френски свиквате да употребявате характерната икономическа терминология във всякакви социални или професионални ситуации.

Френски за работещи в туризма и хотелиерството

Този курс е предназначен за специалисти, работещи в областта на туризма, хотелиерството или ресторантьорството, както и за студенти или стажанти, подготвящи се за работа в тези области.

Ако вече имате основни познания по езика, този курс ще ви позволи бързо да получите необходимото признание на тези познания в рамките на професионалната среда.

Цели

В края на специализираните курсове „Бизнес френски“ и „Френски за работещи в туризма и хотелиерството“, курсистите ще могат да се явят на изпит за получаване на признатата в цял свят Диплома по френски с професионална насоченост, издавана от Парижката търговско-промишлена палата (CCIP).

Използвате ли френски език във вашата фирма?

Френският Институт ви предлага обучение „по поръчка”:

  • курсове за специфични категории сътрудници
  • индивидуално и групово обучение  
  • осигуряване на преподаватели на работното място на обучаваните

Не се колебайте да се свържете снас и ние ще ви изготвим оферта и програма за обучение , съобразена с вашите нужди !

ЦЕНИ (в лева) СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

Вид курс Брой часове  (45 min.)Единична цена (присъствен или дистанционен)Директно презаписване за следваща сесия
Специализиран курс по френски  (юридически френски, бизнес френски, френски в сферата на туризма)54315300
Назад