x

Правилник и общи условия

19.11.2021

Записвайки се във Френския институт, било то за следване на курсове по френски език или за да участвате във франкофонски дейности, на място или дистанционно, както и за официални тестове и сертификати, курсистът или родителят на учащото при нас дете приема Вътрешния правилник и Общите ни търговски условия.

1. Курсовете

1.1. Френският институт в България организира чуждоезиково обучение по френски език и дейности на френски език, присъствено или дистанционно за публика на възраст над 1 година.

1.2. Всички предлагани курсове са съобразени с Общата европейска езикова рамка и следват нейните нива.

2. Записвания

2.1. Дирекцията на курсовете определя продължителността на сроковете и датите на записванията, за които може да се информирате на интернет страницата на Френския институт, в раздел “Курсове по френски” или на място в института на пл. “Славейков” №3.

2.2. Кандидати, които вече са изучавали френски език, полагат безплатен входен тест, който определя нивото на познания преди записване в отговарящия на нивото им курс по френски език.

2.3. Записването се счита за реално само след внасянето на цялата учебна такса.

2.4. Ако по причина, независеща от Френския институт в България, курсист не може да следва обучението, учебната такса остава дължима.

3.  Административна организация на курсовете

3.1. Всяка учебна група е съставена от минимум 10 и максимум 18 курсиста в присъствена форма и минимум 6 и максимум 15 курсиста в дистанционна форма на обучение.

3.2. Присъствените курсове се провеждат в сградите на пл. “Славейков” №3 или на ул. „Дякон Игнатий“ № 19.

3.3. При кандидати под 10 души в присъствена, и под 6 души в дистанционна форма, група не може да бъде сформирана. При подобна ситуация и преди началото на сесията, Френският институт в България предлага на кандидатите възможността да се включат в друга група. В случай, че това не ги удовлетворява, внесената такса за обучение се възстановява.

3.4. Промяна на група се прави само и единствено със съгласието на Дирекцията на курсовете и след подаване на добре аргументирана молба.

3.5. Френският институт в България не носи отговорност за изгубени, откраднати и повредени лични вещи на курсисти на местата, на които се провеждат занятията.

4. Педагогическа организация на курсовете

4.1. Обучението се провежда на френски език за всички нива, но преподавателят, при необходимост, може да прибегне и към обяснения или превод на български, предимно в по-ниските нива.

4.2. Всяка учебна сесия завършва с тест за проверка на усвоените знания и умения. Курсистите, издържали успешно този тест, получават удостоверение за завършено ниво и преминават в следващото, при условие, че се запишат за него.

4.3. Учебният час е с продължителност 45 минути, вкл. 5 мин. почивка. При закъснение от страна на курсиста с над 10 минути, в присъствена или дистанционна форма, преподавателят преценява дали да разреши или откаже на курсиста да се присъедини в конкретния час. При закъснение над 20 минути, на курсиста се отказва участие в часа, без възможност за наваксване или възстановяване на сумата.

4.4. Отсъствията се отбелязват от преподавателя. Никое отсъствие от страна на курсиста няма да бъде предмет на извънредни часове за наваксване или възстановяване на таксата.

4.5. В случай на отсъствие на преподавател, Дирекцията предлага заместващ преподавател или осигурява наваксване на часовете в друг момент.

4.6. Мобилните телефони се изключват по време на курса в присъствена и дистанционна среда.

4.7. Забранено е внасянето на храна и напитки /с изключение на вода/ в класните стаи.

4.8. Ако поведението на курсист вреди на нормалното провеждане на курса, той може да бъде отстранен. Преподавателят изготвя доклад, описващ инцидента и го предоставя на Дирекцията на Френския институт в България. След среща с лицето, провокирало инцидента, Дирекцията решава дали да го изключи окончателно, без предупреждение, и без възможност за възстановяване на таксите.

4.9. При курсове в дистанционна среда, курсистите имат задължението да включат камерите си. Препоръчително е също така курсиста да използва и слушалки с микрофон.

4.10. При провеждане на курсове в присъствена среда, курсистите задължително спазват стриктно здравния протокол, който е приложен във Френския институт в България и е изпратен на всеки курсист при записването му, и който може да бъде намерен на сайта на Френския институт в България (www.institutfrancais.bg).

4.11. Курсовете, провеждани извън института се уточняват в договор между дирекцията на фирмата и администрацията на Френския институт в България. Това споразумение определя педагогическите и търговски условия.

4.12. При индивидуалните курсове обучението е обект на договор между курсиста или един от родителите, ако учащият се е малолетен, и Френския институт в България. Това споразумение определя педагогическата организация и търговските условия.

4.13. Дейностите за деца между 1 и 3 години (Мечетата) са предмет на подписан договор между един от родителите на детето и Френския институт в България. Това споразумение определя педагогическата организация и търговските условия.

5. Финансови условия

5.1. Таксата за записване на курс се заплаща в лева преди началото на учебната сесия, като сумата може да бъде платена в брой и с банкова карта на място във Френския институт или чрез банков превод.

5.2. Цената на курса включва: такса за записване и административни разходи, провеждане на обучението и оценяване в края на курса.

5.3. Учебникът и учебната тетрадка не са включени в учебната такса и се заплащат допълнително от курсиста.

5.4. При заплатен курс курсистите ползват безплатен едногодишен абонамент за медиатеката на Френския институт, както и за нейната дигитална библиотека „Culturethèque“.

5.5. a Веднъж започнали, курсовете не могат да бъдат анулирани от курсиста.

5.5. б След започване на курсовете, никаква молба за възстановяване на заплатена такса няма да бъде приета без основателна причина.

5.6. Молбите за анулиране се подават в писмена форма до директора на курсовете преди края на сесията и най-късно до 12 декември за последната сесия в годината. След като всички опити за пренасочване на сумата към друга сесия курсове са безрезултатни, то Дирекцията на курсовете приема или не молбата за възвръщане на сумата.

5.7. Невъзможността да се посещава курс по лични или служебни причини, както и поради краткосрочни здравословни причини (по-малко от 21 дни), не се счита за причина за анулиране на курса, нито за възстановяване на внесените такси. Всяка молба за възстановяване на заплатената такса трябва да бъде придружена от официален документ.

5.8. Ако санитарната обстановка го изисква (при заповед от компетентните органи), курсовете, предвидени първоначално в присъствена среда ще преминат в дистанционна форма, без да се предвижда възстановяване на заплатените такси.

5.9. При възстановяване на такса за записване, от сумата ще бъдат приспаднати административни разходи на стойност 30 лева.

5.10. Изпитните такси за записване на официални изпити за ниво (дипломи и тестове) се заплащат допълнително от таксите за курсовете.

6. Задължения на курсистите

Курсистите са длъжни да спазват действащия правилник на Френския институт в България.

7. Отговорност на Френския институт в България / форсмажорни обстоятелства

Френският институт в България и неговите служители  носят отговорност единствено за предвидими събития. Френският институт не носи никаква отговорност в случай на форсмажорно обстоятелство, което се определя както следва : събитие с непреодолим и неизбежен характер, следствие на външен фактор извън ръководните способности на страните, и което е еднократно или повтарящо се събитие с климатичен, пандемичен, бактерологичен, военен, политически или дипломатически характер.

Назад