x

Поредица от конференции-дискусии „Могат ли отпадъците да се превърнат в предимство за нашите градове ?“

Френският институт в България организира поредица от конференции-дискуии, посветени на един от основните екологични проблеми на нашите градове – отпадъците. Отношението към тях, използването и рециклирането им, но също и способността ни да ограничаваме отпадъците или да ги разглеждаме като ресурс и богатство, поставят под въпрос способността ни да живеем в общност. Изправени пред целите, поставени от Европейския съюз и екологичната криза, ще успеем ли да се справим с тези предизвикателства ?

Иновациите съществуват, но те твърде често остават неразбрани. Френският институт в България дава глас на изследователи, неправителствени организации и местни експерти, за да се обнови перспективата и да се даде отговор на предизвикателствата като се представят иновативни подходи в тази област.

Осигурен превод на френски и български език

На 13-ти декември, вторник, от 12:00 до 13:00 ч., в зала „Славейков” на Френския институт в България: „Отпадъци: дали вече не съществуват решения?

Тази дискусия ще се фокусира върху новите перспективи за рециклиране на отпадъците, благодарение на научните изследвания и технологичните иновации. Отпадъчното електрическо и електронно оборудване съдържа много подлежащи на рециклиране материали. В съвременния контекст на изчерпване на природните ресурси, използването на тези отпадъци, които съдържат много пластмаса и редки метали, е от съществено значение за развитието на кръгова икономика, която позволява опазването на околната среда и здравето на хората.

Венсан Семетей, научен ръководител в Националния научно-изследователски център, ръководител на катедра ParisTech Mines Urbaines (ecosystem).

Дебатът ще бъде модериран от Мартин БОЖИНОВ, зам.-ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет – София, отговорник за научните изследвания.

На 29-ти ноември, вторник, от 12:00 до 14:00 ч., в зала „Славейков” на Френския институт в Българияя: „От управление на отпадъците до управление на ресурсите”

Тази дискусия ще разгледа темата за политическите избори, необходими за излизането от разточителната икономика и преминаването към кръгова икономика. Въпросите ще се съсредоточат върху управлението на отпадъците в градовете: Как да ограничим отпадъците? Как да ги събираме разделно и рециклираме? Как тези действия могат или трябва да променят начина, по който управляваме публичните политики и нашите решения?

Фабрицио Макалия (Университет-град Тур), доцент по география, експерт местни политики за управление на отпадъците.

Радосвета Кръстанова, доктор по политически науки, Департамент „Икономика“, Нов български университет, специалист в областта на история на екологичните движения в България, устойчивите градове и кръговата икономика.

Ася Добруджалиева е председател на Управителния съвет на Асоциацията на еколозите от общините в България от 1999 г. и успоредно с това от 2010 г. насам е ръководител проекти във фондация „Подслон за човечеството”. Започнала е професионалния си път в община Кърджали, където в продължение на 18 години е ръководила отдел „Опазване на околната среда”. Била е и изпълнителен директор на Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците „За чисти Родопи“.  Притежава над 20 години опит в прилагане на екологичното законодателство, управление на околната среда и разработване и изпълнение на проекти на местно и национално ниво.

Презентациите от конференцията можете да свалите от посочените линкове:

Презентация на Фабрицио Макалия

Презентация на Ася Добруджалиева

На 10-ти ноември, четвъртък, от 12:00 до 14:00 ч., онлайн конференция: „Кръговатата икономика: илюзия или необходимост? »

Често възприемани като проблем и разход, отпадъците са източник на решения за кръговата икономика в бъдеще. Решенията не се ли предлагат винаги от хората ? Дискусията ще се съсредоточи върху ролята на участниците, неангажирани пряко в политическия процес: какво могат да направят компаниите, НПО и гражданите, за да преминат към икономика на рециклиране, оползотворяване и кръгова икономика?

На тази среща ще бъде направен преглед на постигнатото от няколко европейски държави с примери от Франция, България, Полша и Румъния.

Елен Мишо, доцент по управление на околната среда във Висшето училище „АgroParisTech“. Тя ще представи темата за отговорността на производителите във веригата на кръговата икономика.

Виржини Литъл ще представи ползите от кръговата икономика с примери от Полша. Виржини е консултант по устойчиво развитие, тя е сред основателите на първото изложение за нулеви отпадъци в Полша, което се се провежда за 8 път, и организира множество обучения за възрастни и деца по теми, свързани с опазването на околната среда.

Дамиен Тиери ще представи иновативни дейности за възстановяване и повторна употреба на компютри, в сътрудничество с НПО и компании. Той е изпълнителен директор на Ateliere Fara Frontiere. Работил е в частния сектор във Франция, Обединеното кралство и Румъния, като е придобил опит в областта на корпоративните финанси, оптимизацията на производството и човешките ресурси. Дамиен се присъединява към Ateliere Fără Frontiere, за да разработи трите работилници за кръгова икономика на организацията, в която хората в неравностойно положение получават индивидуалната подкрепа, от която се нуждаят, за да възвърнат контрола върху живота си и да се включат в пазара на труда.

Евгения Ташева е координатор „Нулеви отпадъци“ в екологично сдружение „За Земята“. Тя ще говори за предизвикателствата и предимствата на управлението на отпадъците в България.

Линк за участие в първото онлайн събитие:  НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕТО в платформата ZOOM, на 10 ноември от 12:00 до 14:00 ч. (местно време)

Назад