x

Поредица от коференции-дискусии „Могат ли отпадъците да се превърнат в предимство за нашите градове ?“

Френският институт в България организира поредица от конференции-дискуии, посветени на един от основните екологични проблеми на нашите градове – отпадъците. Отношението към тях, използването и рециклирането им, но също и способността ни да ограничаваме отпадъците или да ги разглеждаме като ресурс и богатство, поставят под въпрос способността ни да живеем в общност. Изправени пред целите, поставени от Европейския съюз и екологичната криза, ще успеем ли да се справиме с тези предизвикателства ?

Назад