x

Ползване на зала „Славейков“

18.07.2021

Главният секретариат на Френския институт в България се занимава с управлението на резервациите в зала „Славейков“.

Залата може да се ползва с цел организиране на събитие. Не се допуска организирането на политически и търговски прояви, както и на каквито и да е дейности, които биха могли да нарушат обществения ред.

Условията за ползване на залата можете да намерите в прикачения файл.

За да ползвате залата е необходимо да подпишете договор, в който се уточняват предметът на дейност, цените, продължителността на събитието, както и условията за ползване под наем.

Назад