x

Политически науки

Кратки исторически данни

Франкофонската програмата по политически науки е създадена през 1999 година към Нов Български Университет с педагогическата и финансова помощ на AUF. Програмата се ползва и с подкрепата на Френското посолство в България. От 2012 г. тя е съществено обновено като програма по „Международна политика”.

Обучение

Бакалавър по международна политика 

Магистър по международни отношения и публично управление.

Организация на обучението

Бакалавър

Срок на обучение: 4 години

Език на преподаване: 80% от лекциите са на френски език

Стажове към български и международни политически институции, медии, неправителствени организации.

Магистър « Международни отношения и пубично управление »

Срок на обучение : 2 години

Език на преподаване: френски

Стажове към български и международни политически институции, медии, неправителствени организации.

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно или висше образование

Тест по общообразователна подготовка на български език, сертификат за владеене на език (ниво B1 или по-високо).

Партньори

IEP Paris, Université Laval (Québec), Université de Dijon, IEP Lille, IEP Grenoble, IEP Toulouse Université Libre de Bruxelles, Université Catholique de Mons, Université de Liège.

Студентска мобилност

Договори по програма “Еразъм +” с 45 университета в Германия, Австрия, Белгия, Испания, Франция, Финландия, Гърция, Кипър, Италия, Казахстан, Полша, Румъния, Словакия и Турция.

Партньорства във Франция с : Университет Нова Сорбона – Париж 3, Политически науки – кампус Дижон; Институт по политически науки в Бордо, Университет на Бордо, Институт по политически науки в Лил; Институт по политически науки в Гренобъл, Институт по политически науки в Тулуза, Университет на Страсбург, Университет на Бургундия, Университет Екс-Марсилия.

Партньорства в Белгия: Свободен университет на Брюксел, Университет Сен-Луи, Университет на Лиеж, Католически университет Лувен – кампус в Монс. 

Партньорства с университетите в Антверпен, Атина, Барселона, Болоня, Бордо, Бреша, Брюксел, Гренобъл, Дижон, Екс ан Марсилия, Истанбул, Кипър, Лозана, Лиеж, Лимож, Лил, Марсилия, Месина, Монс, Ница, Париж, Постдам, Страсбург, Тулуза, Фрайбург

Дипломи 

Бакалавър и Магистър

Възможности за реализация

Политически анализатори, експерти към политически партии, към национални и международни институции, към неправителствени организации, политически журналисти, преподаватели, научни работници и изследователи.

За контакти

Нов Български Университет

Департамент политически науки

ул. Монтевидео 21, 2-ри корпус, офис 602, София 1618

Тел.: (+359 2) 81 10 602

www.nbu.bg

Анна КРЪСТЕВА (съръководител на програмата)

anna.krasteva@gmail.com

Антони ТОДОРОВ (съръководител на програмата)

atodorov@nbu.bg

Катя ХРИСТОВА-ВЪЛЧЕВА

Бакалавърска програма Международна политика

khristova@nbu.bg 

Петя ГЕОРГИЕВА 

Магистърска програма Международни отношения и публично управление 

pgeorgieva@nbu.bg

Асоциация на студентите

clubfrancophonie.nbu@gmail.com

sciences.po.nbu@gmail.com

Назад