x

ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТИ – ТЕАТРОСКОП

20.01.2023

Предоставяме на вашето внимание две поканиза проектни предложения, насочени към артисти и професионалисти по линия на Teatroskop:

1. Покана за спектакли за „Фестивала на странните семейства“ в Сплит, Хърватия (19-23 април 2023 г.), който тази година ще бъде домакин и на пленарната сесия на мрежата Cirkostrada:

Фестивалът иска да сложи акцент върху регионалните продукции и допустими са страните от Югоизточна Европа (с изключение на Турция). Фестивалът ще представи също така най-малко една френска продукция и спектакъла „Дуел“ (сърбо-хърватско-френска копродукция), подкрепен от Teatroskop.

Срок за кандидатстване: 23 януари 2023 г.

2. Покана за проектни предложения за международния пленарен форум на ASSITEJ, който ще се проведе в Нови Сад и Белград през ноември 2023 г.

Teatroskop подкрепя Assitej Сърбия в организирането на този форум.

Поканата за спектакли (1) е предназначена за страни от Югоизточна Европа, а поканата за проектни предложения за професионални програми (2) е отворена за целия свят.

Срок за кандидатстване: 14 февруари 2023 г.

Назад