x

Подкрепа на фондация „Дигнита“

02.09.2021

Подкрепа на проект „Надигам се! Овластяване на жени и момичета от село Галиче с цел превенция на насилие, основано на пола“, който се изпълнява от фондация Дигнита. Проектът има за цел да обучава млади момичета и жени от уязвимата общност на село Галиче и да развие техния капацитет за действие, за да се предпазят от домашно насилие, сексуална експлоатация и трафик на хора.

Назад