x

Регионален конкурс 2022 – Международна професионална стажантска мобилност

Френскоговорящите студенти от университетите членове на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) за Централна и Източна Европа могат да кандидатстват по програмата за международна професионална стажантска мобилност , за да приложат в практиката своите умения и познания, с цел по-добра професионална реализация. Срокът за кандидатстване е от 20 декември 2021 г. до 21 март 2022 г.

Международната професионална стажантска мобилност е за срок от 1 до 3 месеца и може да се осъществи в периода от 18 април до 17 декември 2022 г. (възможни са рестрикции по отношение на периода на престой в зависимост от нивото на обучение на кандидата).

Задължително е стажът да бъде част от учебния план на студента.

Кандидатите сами трябва да намерят приемащата структура, извън родната им страна, в която френският език е работен и която е съгласна да го приеме (атестация за прием).

Финансовата подкрепа на AUF, покрива транспорта, месечната издръжка и здравната осигуровка.

За да кандидатствате:

1. Запознайте се с Документа за представяне на международния стаж 2022

2. Попълнете формуляра (задължително и единствено онлайн), който е достъпен на следния адрес: http://formulaires.auf.org/ : Appels d’offres en cours – Mobilités de stage professionnel 2022 (Europe centrale et orientale).

Образци, предоставени от AUF:

Образец на атестация за съгласие от университета на кандидата (може да бъде адаптирана, но без да се премахва задължителната информация, изисквана в правилника).

ВНИМАНИЕ: Всички изпратени документи, трябва да бъдат във формат PDF.

Моля, не използвайте букви с ударения в имената на изпратените файлове.

Назад