x

Обучение „Подготовка на учениците за писмено и устно изпитване за сертификат DELF“

Като част от подкрепата си за преподаването на френски език, Френският институт в България организира обучение „Подготовка на учениците за писмено и устно изпитване за сертификат DELF B1/B2“. Курсът се води от Александрина Найденова, преподавател във ФИБ и включва две групи учители по френски език от 17 училища в цяла България.

Назад