x

Нашите сертификати

27.08.2021

Тест за проверка на ниво

Ако вече имате познания по езика и желаете да се запишете за нашите курсове е необходимо да попълните входящ тест. Той ще ни даде представа за Вашето писмено (понякога и устно) ниво и ще ни ориентира към най-подходящия за вас курс.

 Тестът е безплатен и е с продължителност 1 час.

Можете да попълните теста от вкъщи онлайн или на място в Института. Във всеки случай, моля, свържете се с нас, ако желаете да се явите на теста на теста за определяне на ниво: ifb-cours@institutfrancais.bg

Тест и удостоверение за завършено ниво

Всяко ниво приключва със задължителен тест, на базата на който се издава удостоверение на курсистите, които са получили най-малко 50 точки на теста. Провеждането му е част от самия курс и не се заплаща или организира извън рамките на обявената сесия. Това удостоверение е с печата на френското посолство, но няма стойността на официален сертификат или дипломите на CIEP, (DELF, DALF, TCF, TEF, DFP). При все това, може да послужи пред фирми или други организации.

ВАЖНО: Ако не успее да издържи теста за края на ниво, курсистът не може да премине в по-горно ниво.

 Всеки, който желае да се яви само на финален тест (извън датите на сесията, определени от Дирекцията), може да стори това срещу сумата от 50 лева.

Тествайте нивото си онлайн?

Искате да тествате нивото си, преди да вземете някой от нашите тестове. Предлагаме Ви линк, на който можете да се упражнявате и да откриете къде са Вашите силни и слаби страни в граматиката, лексиката, спрягане на глаголи и синтаксис.

Назад