x

Международна научна конференция „Андре Малро – писател и борбен интелектуалец“

На 28 и 29 април 2022 г. Катедрата по романистика и германистика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира международната научна конференция „Андре Малро – писател и борбен интелектуалец“. Събитието се осъществява под патронажа на Посолството на Франция в България, Френски институт в България и с подкрепата на асоциация Amitiés internationales André Malraux (AIAM) и АМОПА (Асоциация на членовете на Ордена на френските Академични палми“ – България).        

Целта на настоящата конференция, посветена на Андре Малро е да представи различни аспекти от идеите на писателя, възникнали вследствие на превратностите на ХХ в. и собствения му опит. Затова отправяме покана към всички изследователи, изкушени от личността на видния френски автор или от пътя на неговите идеи. Във фигурата на Малро – авантюрист, защитник на анамитите, журналист и издател на „Ендошин“ и „Ендошин еншене“, участник в Испанската гражданска война, сподвижник на генерал Де Гол по време на Съпротивата, министър на културата – се отразява цяла епоха от идеологии, мечти и изгубени илюзии. От загриженост към „човешкия жребий“ той започва борба срещу социалната несправедливост, политическия фанатизъм и корупцията, расизма и антисемитизма. Като активен интернационалист творецът споделя мнението, че „свободата принадлежи на тези, които са я извоювали“.

В тематичното ядро на конференцията попадат характерните за литературното творчество на Малро идеи: свободата като концепция, революциите, самотата на авантюриста, културният и обществен диалог между Азия и Европа, войната, уроците на миналото (за съжаление все така ненаучени) и отношението към изкуството.

В нашата действителност на непрестанни трансформации, цифровизация, унищожителна пандемия, които разкриват мрачната страна на човешката природа: политическия екстремизъм, религиозния фанатизъм, постколониалните проблеми, егоцентризма и алиенацията, сме свидетели на универсалността на социалните и политическите идеи на борбения интелектуалец и творец Андре Малро. А що се отнася до визионерския дух на писателя, той се съдържа и в неговите размисли за бъдещето на „Обединените европейски щати“.

В този контекст гласът на Малро, когато визира културата, отеква ясно. Както сам казва „културата не се онаследява, тя се завоюва“ и също „културата … това, което е превърнало човека в нещо повече от злощастна грешка на природата“.

Конференцията е отворена за различни посоки на разсъждение и се обръща както към литературоведи, така и към историци, политолози и философи. И как би могло да бъде иначе, когато Малро сам ни казва, че „има творби, които запълват времето и други, които го обясняват“.                    

Програма (PDF, 217KB)    

Научен комитет:

 • Франсоа дьо Сен-Шерон (Сорбона, Париж, Франция)
 • Кристина Соле Кастелс (Университет на Леида, Каталуня)
 • Питър Тейм (независим изследовател, Белфаст, Северна Ирландия)
 • Жан-Рене Бурел (Екол нормал сюпериор, Лион, Франиця)
 • Клео Протохристова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България)
 • Румяна Станчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски, България)
 • Амелия Личева (Софийски университет „Св. Климент Охридски, България)

Организационен комитет :

 • Елена Гетова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България)
 • Златороса Неделчева-Белафанте (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България)
 • Мая Тименова-Коен (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България)
 • Соня Александрова-Колева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България)

Практически указания:

Работни езици: френски език и български език. Конференцията ще се проведе присъствено и/или дистанционно, съобразно  ограниченията на пандемичната обстановка към датата на събитието. Предвижда се  публикуване на сборник с доклади от конференцията.

За контакти:

Френско председателство на Съвета на Европейския съюз

Назад