x

Mеждународна магистърска програма Право на Европейския съюз

Франкофонска програма, която осигурява правата на дипломиран юрист!

Кратки исторически данни

Създадена през 2007 г. и осъществявана вече 10 г. под патронажа на Министър-председателя на Република България и с подкрепата на Посолството на Франция в България, Международната магистърска програма „Право на Европейския съюз“ е единствена по рода си в България и региона. Съвместна програма на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и Университета на Лотарингия (Европейски университетски център – Нанси), с участието на Университета на Страсбург.

За периода 2006-2019 г. са се дипломирали общо над 700 души, сред които над 250 от съдебната система, включително от Върховния административен съд и Върховния касационен съд.

Обучение

Професионално обучение с практическа насоченост, ориентирано към аудитория, запозната с европейската правна проблематика – студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен по право, международни отношения, международни икономически отношения, публична администрация, европеистика и други.

Организация на обучението

Срок на обучение : 1 година (60 кредита ECTS). 

Обучението се провежда изцяло извън работно време.

Език на преподаване : лекциите и семинарните занятия се провеждат на български език. Осигурен е експертен превод на френските и другите чуждестранни лектори (общо над 10 гостуващи професори, съставът им се променя всяка година).

Посещения на европейските институции в Страсбург, Люксембург и Брюксел. Връчване на френските дипломи в Нанси.

Условия за прием и подбор

Кандидатстване по документи.

Придобита образователна степен бакалавър или магистър с общ успех над 4,00.

Познания в областта на европейското право.

Владеене на френски език (само за френската версия на магистърската програма).

Партньори

От френска страна: университетите на Лотарингия, Страсбург, Бордо IV, Ница, Париж1 Пантеон-Сорбон, Брюкселския свободен университет, Университета на Люксембург и Съда на ЕС в Люксембург.

От българска страна: Институт по Европейско право, Френски институт в България.

Дипломи

Успешно завършилите програмата получават две дипломи:

Магистърска степен по „Право на ЕС” в специалност „Международни отношения” на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

и

Магистърска степен от Университета на Лотарингия М2 „Право на европейската конструкция”за положилите изпити и защитили дипломна работа на френски език, или Университетска диплома (DU) на университетите на Лотарингия и Страсбург за професионална квалификация (за успешно положилите изпити само на български език).

Възможности за реализация 

Публичен сектор: европейски институции, съдебна система, дипломация, национална администрация.

Частен сектор – адвокатски кантори, частни фирми, неправителствен сектор.

Студентите, които придобиват диплом M2 „Право на европейската конструкция” от Университета на Лотарингия, имат правата на дипломирани юристи във всички държави от Европейския съюз!

За контакти

Софийски университет

Юридическия факултет 

бул.  Цар Освободител N° 15, каб. 313 

1000 София

Тел. : (+359 2) 98 777 51

www.eubg.eu, office@eubg.eu 

доц. д-р Христо ХРИСТЕВ

Директор на програмата

hristo.hristev@gmail.com 

доц. д-р. Иван СТОЙНЕВ

Координатор на франкофонската програма

Тел. : (+ 359) 888 75 19 86

istojnev@uni-sofia.bg 

Стоян НИКОЛОВ

Координатор

office@eubg.eu

Назад