x

Международен семинар в Балчик (от 27 – 29 март 2024 г.)

08.04.2024

По инициатива на Школата Шайо-Париж и Националния институт за недвижимо културно наследство в България с подкрепата на министерствата на културата на България и Франция, френските институти и ИКОМОС Франция, международният семинар за бъдещия научен и образователен проект, обединяващ архитекти от 5 страни около образователния обмен за опазването на недвижимото културно наследство, се проведе в края на март в архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ в Балчик, създаден в началото на 20 век.

„Планираме да създадем цикъл от обучения и мрежа от експерти в България, Румъния, Молдова и Украйна, които могат да работят заедно в бъдеще по общи проекти, а в перспектива обсъждаме да се присъединят Северна Македония, Сърбия, Хърватия, Кипър, Черна гора, Албания и Турция“, каза арх. д-р Делфин Абулкер, зам.-директорка на Школата Шайо – Париж. Тя и колегите ѝ Стефан Манчиулеску и Флоранс Бабикс представиха няколко проекта за възстановяване на архитектурни образци и методологията на обучение на 137-годишната френска школа.

Сътрудничеството в Югоизточна Европа ще стъпи върху опита, натрупан от курса Шайо – България с неговата близо 24-годишна история. 2-годишният специализиран курс съчетава лекции по история на архитектурата, строителни материали, консервация и реставрация на сгради, международно и национално законодателство с архитектурни ателиета, в които експертите изминават в реални условия целия процес от проучването и документирането, през анализа и синтеза на данните за обекта, до идеите и проектите за неговия нов живот.

Назад