x

Международен ден за изкореняване на бедността – Конференция

По повод 30-та годишнина на Международния ден за изкореняване на бедността, Сдружение „Лекари на света“ и Европейската антибедност мрежа – България организират конференция на 17 октомври от 9.30 ч. във Френския институт в България.

Събитието е отворено за всички желаещи и се осъществява с подкрепата на Френско посолство в България и Френския институт.

ПРОГРАМАТА на събитието може да бъде разгледана тук.

Участието става с предварителна регистрация на този линк: : https://forms.gle/JjetyxT2fUmXQi5K8

Защо този ден?

Организацията на Обединените нации отбелязва 30-ата годишнина от този ден в световен мащаб под мотото „Достойнство за всички на практика“. Принципът за човешкото достойнство е не просто още едно право, а основата, върху която почиват всички останали права на човека. То принадлежи на всички хора.

Каква е ситуацията в България?

Данни от Евростат показват, че в България 31,7 % от населението или 2 193 000 души, живеят в риск от бедност и социално изключване, което е вторият най-висок процент в ЕС. Всяко трето дете е засегнато. Страната познава и най-високите нива на неравенство в доходите в ЕС, като разликата между бедни и богати е цели 7,45 пъти. 23,7% от домакинствата не могат да поддържат дома си достатъчно топъл – най-висок процент в целия ЕС. 10,2 % от децата живеят в жилища без баня, на второ място след Румъния. 37,9 % от населението живее в пренаселени жилища. Всички тези показатели несъмнено ще се влошат с идващата зима и предвид несигурната международна ситуация

Какво е бедност?

Днес неравенството във възможностите, включително достъпът до основни здравни грижи в България и неравенството между половете все още съществуват, а неравенството в доходите рязко нараства и разликата между богатите и бедните се увеличава всяка година. Но бедността и неравенството не са неизбежни. Те са резултат от решения или бездействие, които лишават от права най-бедните и маргинализирани хора в обществото. Този процес води до социално изключване и структурна дискриминация. Това води и до загуба на автономност, която допълнително затруднява излизането от капана на икономическата бедност. Бедността не е само икономически проблем, а многоизмерно явление, което включва както липсата на доходи, така и на основни възможности за достоен живот, като подсилва редица лишения:

  • негодни за обитаване жилища
  • непълноценно хранене и недохранване
  • опасни условия на труд
  • неравен достъп до правосъдие
  • ограничен достъп до здравни грижи
  • недостатъчно внимание към бедните граждани в обществените политики
Назад