x

Mагистратура « Tехнологии на писмения и устния превод » (на английски и втори чужд език)

Кратки исторически данни

„Технологии на писмения и устния превод“ е съвместна магистърска степен Еразъм мундус, разработена по проект Еразъм+, Ключова дейност КА1, от екипа на Изследователски център “Компютърна и приложна лингвистика“, НБУ, съвместно с университетите в Малага (Испания) и Гент (Белгия).

Обучение

 Целта на програмата е да подготвя ново поколение преводачи, способни да се справят ефективно с високите изисквания към тази професия:  технически грамотни специалисти, запознати с новостите в езиковите технологии, проблемите на превода, технологиите в писмения и устен превод, електронните езикови ресурси в помощ на преводача.

Програмата предлага теоретични курсове по структурна, корпусна и компютърна лингвистика и проблеми на превода, но има предимно практическа насоченост.

Организация на обучението

Студентите избират два от предлаганите университети и се обучават общо две години, по една година във всеки от двата университета.

Език на преподаване : английски и втори чужд език (френски/немски/испански/руски). 

Задължителни стажове в преводачески агенции, работещи с преводачески софтуер, както и в софтуерни фирми със специализация в лингвистиката.

Задължително завършване с дипломна работа, съвместно ръководена от двете висши учебни заведения.

Условия за прием и подбор

15 пълни европейски стипендии годишно се присъждат на кандидати, подбрани на заседание на консорциума. За повече информация: https://em-tti.eu/

Партньори 

Университетите Малага (Испания) и Гент (Белгия).

Студентска мобилност

Стипендии по програма Еразъм+ за партньорските университети.

Дипломи:

Две дипломи за магистър, от всеки от двата избрани университета.

Специалност и професионална квалификация: Филолог

Квалификация : Преводач, специалист в областта на технологиите в писмения и устен превод

Възможности за реализация

Вид институции: европейски или международни фирми и институции, преводачески агенции, софтуерни фирми.

Функции : писмен и устен преводач, редактор, администратор-координатор, експерт по оценка на качеството, компютърен лингвист и др.

За контакти:

Нов български университет
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
ул. „Монтевидео“ № 21, София 1618
Офис 309/корпус 2
Тел. +359 (0)2/8110 309, (02) /8110 617

доц. д-р Мария СТАМБОЛИЕВА
Директор на ИЦ Компютърна и приложна лингвистика, НБУ
+359 (0) 895799932
mstambolieva@nbu.bg

Назад